Codul etic

I. Introducere:


Conceptul și scopul „Codului Etic”


Codul Etic nu este un regulament în sens strict, ci definește valori, modalități de gândire și standarde de conduită, definind astfel cultura organizațională a companiei UNIX Auto. Principiile sale se aplică tuturor angajaților și sunt acceptate și urmate unitar de toți membrii comunității noastre, ele trebuind a fi respectat de salariați.   


Misiunea, valorile UNIX Auto


Compania reprezintă un grup de persoane care își desfășoară activitatea împreună pentru a atinge un obiectiv stabilit de conducerea companiei, folosind mijloacele sau instrumentele puse la dispoziție de companie. Asociatul unic al companiei UNIX Auto a creat organizația care funcționează pentru atingerea următoarelor obiective:


Misiunea noastră este să oferim servicii eficiente la standarde înalte partenerilor astfel încât poziția de pe piață și profitabilitatea UNIX Auto să se dezvolte continuu și sustenabil. Prin prisma acestor rezultate comunitatea noastră dorește să asigure pe termen lung angajaților loiali un loc de muncă stabil și un trai decent.Cea mai importantă valoare a companiei UNIX Auto este „Omul”:


Valoarea de bază a companiei UNIX Auto este factorul uman, angajații care alcătuiesc compania. Astfel încât o companie să funcționeze profitabil și să fie lider de piață în industria de activitate trebuie să lucreze cu cea mai bună echipă, cu cei mai dedicați colegi.


Principiul de bază al companiei UNIX Auto este ca fiecare manager să aibă libertatea de a-și forma propria echipă, astfel formându-și cea mai bună echipă, alături de care să reușească să obțină cele mai bune rezultate. Datorită faptului că astfel fiecare manager are o responsabilitate cheie în formarea propriei echipe, de fiecare dată trebuie respectată libertatea managerilor de a-și forma propria echipă.         


Comportamentul „etic”, reputația filialelor UNIX


Cel care acționează cu bună-credință, în conformitate cu legislația, respectiv regulamentul intern și în acord cu scopurile și interesele UNIX Auto, acționează etic. Comportamentul etic se reflectă prin onestitatea, corectitudinea relațiilor de muncă, prin loialitate și bună-credință manifestată față de companie și, respectiv, colegi. Succesul companiei noastre se bazează pe încrederea pe care o primim de la angajații, clienții și furnizorii noștri.


Interesul nostru comun este să muncim cu toții în conformitate cu principiile de bază acceptate, astfel în condițiile în care observăm o abatere de la standardele etice, să nu le trecem cu vederea, să dăm un sfat util colegilor în legătură cu conduita, comportamentul corespunzător.


Reputația filialelor UNIX se bazează pe meritul real, iar comportamentul educat, disciplinat și corect al angajaților săi a câștigat respectul partenerilor noștri. Trebuie să menținem aceste standarde de comportament, astfel încât să rămânem demni de această încredere.II. Evaluarea din exterior a Grupului UnixAtitudinea față de clienți, partenerii de afaceri și colegi


Imaginea formată despre compania UNIX Auto este creată, formată de clienți, astfel încât clientul se regăsește în centrul culturii noastre organizaționale. Toți angajații noștri trebuie să înțeleagă și să creadă în importanța serviciilor de calitate, nu trebuie să uităm niciodată că noi existăm pentru clienți, iar nu viceversa.


Nu toți angajații noștri intră în contact cu clienții „externi”; sunt unii care intră în contact cu „clienți interni”, adică cu proprii colegi. Aceștia, la rândul, lor trebuie să își efectueze sarcinile de lucru astfel încât „clientul lor intern”, colegii, să fie mulțumiți de colaborarea cu ei.


Promisiuni către parteneri


Niciodată să nu promitem mai mult decât putem realiza nici clienților externi și nici clienților interni. Să ne respectăm cuvântul dat, să fim de încredere și să ne păstrăm credibilitatea în fața acestora.


Trebuie să avem întotdeauna răbdare, să fim politicoși și prietenoși cu toți colaboratorii noștri, indiferent că vorbim de clienți, furnizori sau colegi. Acest lucru înseamnă să le ascultăm cu atenție nevoile și, cunoscând serviciile companiei noastre, să identificăm soluția cea mai bună pentru nevoile lor.


Tratarea reclamațiilor, observațiilor


În procesul de tratare a observațiilor primite de la clienți, trebuie să ne străduim să transformăm eventualul client nemulțumit într-unul mulțumit. În situația în care, în cadrul companiei, cineva primește o reclamație, aceasta trebuie înaintată fără întârziere, pentru soluționare, colegilor de la Departamentul Relații cu Clienții.


Reclamațiile, eventualele nemulțumiri, toate trebuie tratate faptic cu argumente, soluții, iar nu prin scuze sau justificări. Observațiile, reclamațiile trebuie tratate, soluționate și închise cât mai rapid posibil, în așa fel încât să liniștească și să mulțumească rapid clientul.


Managementul relațiilor de vânzări și achiziții


Se poate întâmpla să întreținem relații de furnizor și de client în același timp cu un partener de afaceri. Trebuie să fim atenți să separăm cele două raporturi juridice. Nu putem să condiționăm plasarea la un furnizor a vreunei comenzi din partea noastră de cumpărarea vreunui produs sau serviciu de-al nostru.


Protecția datelor - GDPR


Este o cerință nu doar legală, ci și morală să nu abuzăm în niciun fel de informațiile cu caracter personal, inclusiv informații legate de tranzacții comerciale, care au intrat în posesia noastră pe baza relațiilor avute cu clienții noștri. Să avem grijă ca aceste informații să nu ajungă la îndemâna unor persoane neautorizate atât din interiorul companiei, cât și din afara acesteia.       
Aspectul exterior


În calitate de angajat al companiei UNIX Auto, modelăm percepția companiei și prin aspectul și îmbrăcămintea noastră. Acordați atenție vestimentației și aspectului curat, cultivat, elegant. În cazul în care compania noastră oferă echipamente de lucru, asigurați-vă că acestea sunt întotdeauna curate și bine îngrijite.


Pe stradă, oamenii își formează opinii despre compania UNIX Auto inclusiv pe baza aspectului vehiculelor de firmă. Din acest motiv, aspectul ordonat, curat al vehiculelor și condusul civilizat și prezența politicoasă în trafic sunt la fel de importante ca imaginea formată de vestimentație.


Aspectul filialelor noastre și a altor zone de lucru este, de asemenea, important, esențial fiind ca aceste spații să fie ordonate și curate mereu.


În relaționarea cu clienți externi, cât și în comunicarea internă, folosim doar materialele care corespund imaginii corporative actuale (hârtie cu antet, plicuri, fișe etc.).


În cazul în care imaginea companiei poate fi asociată cu orice activitate, de exemplu circulăm cu autoturismul companiei, luăm masa undeva îmbrăcați în echipament de lucru, trebuie să ne adaptăm comportamentul pentru a reprezenta compania, indiferent dacă suntem în timpul programului de lucru sau nu.


Utilizarea telefonului


Societățile din Grupul UNIX depun eforturi pentru ca angajații lor să fie accesibili în mod corespunzător. Din acest motiv, fiecărui angajat îi sunt puse la dispoziție mijloace de comunicare, pentru situațiile în care desfășurarea optimă a activității necesită aceste aparate.


Este o cerință de bază ca angajații să folosească corespunzător aceste mijloace de comunicare.


De exemplu, uitarea telefonului pe masă, nepreluarea unui apel telefonic intrat sau omiterea unei reapelări telefonice promise nu reprezintă o conduită etică adecvată.


Modalitatea de adresare în momentul preluării unui apel este, de asemenea, o situație care influențează imaginea companiei. Prin urmare, este important ca la preluarea apelului telefonic să ne prezentăm clar și politicos.       


Atitudine față de concurenți


O componentă importantă a politicii noastre de afaceri este argumentarea vânzării produselor și serviciilor noastre, bazându-ne pe aspectele forte ale acestora, nicidecum pe punctele slabe ale concurenților noștri. Pentru a câștiga clienții, nu putem folosi comparații neloiale în publicitate sau orice altă modalitate neloială de promovare a produselor și serviciilor.


Unul dintre mijloacele eficiente de a concura pe piață este obținerea de informații utile. Este o cerință etică fundamentală pentru noi să obținem informații accesibile doar pe cale legală și cinstită despre concurenții noștri. Nu vom obține avantaje față de nimeni printr-o atitudine lipsită de etică. Respectăm proprietatea intelectuală a altora și respectăm legile și reglementările, precum și regulile interne ale companiei.


Comunicate de presă, publicații mass-media, utilizarea rețelelor sociale, comentarii


Toate publicațiile (articole de ziare, emisiuni, interviuri) legate de UNIX Auto, mai ales în situația în care compania este menționată în mod expres în acestea, trebuie văzute și aprobate anterior de către conducătorul societății.


Orice informații furnizate în rapoartele și documentele transmise autorităților publice sau în comunicările către public trebuie să fie complete, reale, exacte, obiective, oportune și clare din toate punctele de vedere.


Este un comportament profund lipsit de etică postarea opiniilor negative sau a comentariilor negative despre locul nostru de muncă pe rețelele sociale, cum ar fi Facebook. Acest lucru nu este acceptabil, chiar dacă postarea are la baza o nemulțumire reală, deoarece compania UNIX Auto oferă o varietate extinsă de opțiuni pentru gestionarea nemulțumirilor, prin urmare acestea nu trebuie exprimate în niciun caz pe rețelele sociale, pentru a distruge credibilitatea și imaginea companiei.


Responsabilitate publică, religioasă și politică


UNIX Auto respectă drepturile angajaților la confidențialitate, religie și convingeri politice - acestea nefiind influențate sub nicio formă. Așadar, toți angajații sunt liberi să-și asume orice rol într-o organizație socială sau politică.


În schimb, activitatea și manifestările privind respectivele organizații nu pot fi în contradicție cu principiile etice ale Grupului UNIX și nu pot periclita aprecierea favorabilă a Grupului. Din acest motiv, angajatul trebuie să susțină explicit că declarația respectivă o face în calitate de persoană fizică, și nicidecum în numele Grupului UNIX.


De asemenea, angajații nu vor putea desfășura aceste activități sociale, publice la locul de muncă, respectiv nu vor putea folosi mijloacele fixe sau de altă natură ale Grupului UNIX pentru sprijinirea acestor activități.


În aceste condiții, la rândul nostru, trebuie să respectăm convingerile religioase, politice sau de altă natură ale colegilor de muncă și să ne abținem de la influențarea acestor orientări prin orice mijloace.


Grupul UNIX nu poate acorda niciun fel de sprijin material sau moral partidelor politice și organizațiilor politice, respectiv reprezentanților acestora. Compania trebuie să rămână independentă de politică în toate circumstanțele.III. Comportamentul angajaților față de companie


Protecția patrimoniului fizic și intelectual, siguranță, confidențialitate


Grupul UNIX deține un patrimoniu de o valoare semnificativă, dintre care unele sunt active fizice (stocuri, utilaje, echipamente etc.), respectiv patrimoniul intelectual compus din informații clasificate, cu caracter „know-how”, cu valoare de piață.


În ceea ce privește activele fizice este o cerință de bază ca toți angajații să gestioneze cu cea mai mare grijă bunurile care le-au fost încredințate atât în cazul în care este vorba despre un autoturism predat pentru efectuarea sarcinilor de lucru, sau utilizare personală cât și în cazul managementului unei Filiale.


La fel trebuie să se procedeze și în cazul gestionării management-ului achizițiilor, ceea ce înseamnă în termeni practici, de exemplu: la o achiziție de echipament sau alte investiții să procedăm în așa fel încât dacă am avea nevoie, am alege această soluție și pentru noi înșine?

Pe lângă patrimoniul „fizic al doilea patrimoniu de valoare semnificativă este cel intelectual. În această categorie din urmă vor intra și valorile intelectuale ale angajaților Grupului, care au fost create prin desfășurarea activității descrise în fișa postului, prin cunoștințele dobândite, respectiv datele confidențiale pe care angajații le gestionează în legătură cu procesele lor de muncă.


Protejarea acestor valori patrimoniale este foarte importantă, din acest motiv fiecare angajat răspunde de protejarea patrimoniului ce i s-a încredințat, respectiv de protecția valorilor intelectuale și materiale ale angajatorului.


Toate obiectele de patrimoniu, informațiile și cunoștințele vor fi gestionate și utilizate de fiecare angajat cu grijă și precauție.


Oricare dintre noi poate intra în posesia unor informații confidențiale. Din acest motiv trebuie să gestionăm cu cea mai mare grijă aceste date cu caracter confidențial: acestea nu trebuie să ajungă sub nicio formă în mâinile unor persoane neautorizate. Din categoria de informații confidențiale fac parte planurile de afaceri sau detaliile acestora, datele cu caracter personal ale clienților sau angajaților, planul de lansare a unui nou produs pe piață sau alte informații care nu au caracter public, de care se poate folosi concurența sau care, dacă ar fi publicate, ar putea dăuna Grupului UNIX sau partenerilor acestuia.


De asemenea, nu vom discuta detaliile unor astfel de informații nici în cadrul familiei sau în cercul de prieteni, deoarece cunoștințele sau rudele noastre nu pot judeca importanța unei astfel de informații pentru Grupul UNIX sau gradul său de confidențialitate.


Informațiile dobândite vor fi tratate confidențial chiar și după ce raportul nostru de muncă încetează.


Prin urmare, nici după schimbarea locului de muncă nu putem vorbi despre toate detaliile cunoscute.


În cazul încetării raportului de muncă, toată documentația care aparține, respectiv care se referă la Grupul UNIX - aflată pe suport electronic sau de hârtie - va fi returnată companiei.


Conflict de interese, tangență, politica de acceptare a cadourilor


Toate activitățile desfășurate în cadrul companiei UNIX Auto se vor efectua astfel încât să nu pericliteze interesele Grupului UNIX și trebuie evitate situațiile în care propriile relații personale și interese intră în conflict cu interesele UNIX Auto.


Un astfel de conflict poate să apară, de exemplu, dacă ne angajăm în alte activități decât activitățile noastre cu normă întreagă, care fie ne distrag atenția de la munca noastră la companie, fie ne împiedică să ne îndeplinim activitatea la UNIX Auto în mod obiectiv și eficient.


Societățile din cadrul Grupului UNIX se străduiesc să asigure un trai decent pentru angajați.


În condițiile în care cineva, pe lângă venitul obținut din activitatea prestată în cadrul Grupului UNIX, mai dispune și de alte surse de venit, are obligația să anunțe imediat în scris conducerea companiei.


În condițiile în care deținem o afacere proprie, obiectul de activitate al acestei societăți nu poate fi nici parțial similar cu obiectul principal de activitate al societăților din Grupul UNIX, deoarece acestea vor duce la un conflict de interese.


Nu vom iniția sub nicio formă sau nu vom accepta contactul sau colaborarea în numele societății cu afaceri în care noi înșine sau rudele ori afinii noștri dețin interese comerciale.


Angajații au obligația să raporteze imediat șefului ierarhic despre fiecare situație de care au luat cunoștință, situație prin care probabil s-ar putea genera o incompatibilitate aparentă sau efectivă.


Tangența” nu este identică cu incompatibilitatea ! Pot exista situații, în care, deși nu există incompatibilitate, pregătirea sau luarea unei decizii nu poate fi efectuată pe baze obiective. De exemplu, într-o situație de licitație pentru furnizori reiese faptul că persoana responsabilă pentru pregătirea deciziei și operatorul unei societăți ofertante sunt cunoștințe, foști colegi, eventual vecini etc.


În acest caz, tangența trebuie raportată către superior și este indicat ca procesul respectiv de muncă să fie predat unui alt coleg sau unui alt grup. Astfel, se poate asigura obiectivitatea, „transparența” în procesul decizional, respectiv în procesul de pregătire a deciziei.


În mediul de afaceri „cadoul valoros” de regulă are un preț - cu excepția unor cadouri mici -, iar prețul este plătit de către compania celui care a primit cadoul. Din acest motiv, pentru o persoană care își primește remunerația de la societățile Grupului UNIX, nu este etic să accepte un „cadou valoros” de la altă companie sau persoană fizică, cu care Grupul UNIX are deja sau urmează să creeze o potențială relație comercială.


Este un principiu de bază, conform căruia nu acordăm și nu acceptăm nimic care este sau chiar pare a fi un stimulent nedrept de afaceri.


Folosirea oportunităților corporative, achiziții cu reducere


Patrimoniul companiei, folosirea informațiilor, respectiv posibilitățile pe care le-am luat la cunoștință cu ocazia desfășurării activității, nu vor putea fi folosite în interes propriu, nici în mod direct, nici indirect. Este strict interzisă utilizarea în interes propriu a patrimoniului, informațiilor companiei, respectiv folosirea abuzivă a funcției deținute. Angajații nu pot concura nici direct, nici indirect cu Grupul UNIX.


Toți angajații Grupului UNIX beneficiază de posibilitatea de a cumpăra cu reducere produsele companiei. Acest discount are scopul de a asigura angajatului, respectiv membrilor familiei acestuia posibilitatea de achiziționare a produselor companiei cu reducere. Cu toate acestea, nu este etică, respectiv, nu este demnă de un angajat al Grupului UNIX utilizarea acestei posibilități pentru „procurarea unui venit suplimentar”.


Reguli și „lacune”


Nu poate exista o regulă pentru fiecare situație ivită, uneori există posibilitatea să întâlnim evenimente care fie nu sunt reglementate, fie condiționarea respectivă are „lacune”. În astfel de cazuri nu este etic “să profităm” de neajunsurile sistemului de reguli, să abuzăm de lipsa sau deficiențele sistemului de reguli.


Dacă intuim că nu este în regulă, dar totuși o facem adăugând o exclamație de genul „Mie nu mi s-a spus în mod concret că nu este în regulă”, e posibil să nu încălcăm nicio regulă explicită, însă un asemenea comportament poate reprezenta un act lipsit de etică.


În aceeași categorie intră și utilizarea sistemului de management al companiei, în cadrul căruia programatorii acordă, în funcție de poziția ocupată de fiecare dintre angajați, drepturile de acces aferente fiecăruia. Pot să apară, însă, cazuri izolate când, din cauza unei erori sau unor situații particulare, se ivește posibilitatea efectuării unei operații „lipsite de etică” în sistem. Cel mai concludent exemplu ar fi reducerile acordate clienților, despre acordarea acestora existând și un regulament intern, respectiv este limitată și de sistemul de gestiune, în funcție de poziția ocupată. În schimb, persoanelor din departamentul de vânzări trebuie să le facilităm modalitatea de a vinde la un preț modificat (redus) produse, de exemplu piese resigilate. Astfel angajatul are posibilitatea de a vinde marfă „cu discount ”, chiar în cantitate mai mare, ceea ce este un comportament lipsit de etică, mai mult, este la limita infracționalității economice.


Încrederea”


Noi, în cadrul UNIX Auto, ne străduim încontinuu să creăm condiții de muncă bune astfel încât compania noastră să fie un loc de muncă bun, să existe posibilitatea de a muncii cu bună dispoziție, eficient și cu rezultate. Lucrăm împreuna cu mulți oameni, iar baza acestui lucru comun este încrederea reciprocă.


În acest context, încrederea înseamnă că suntem convinși că toți colegii noștri acționează prin cele mai bune cunoștințe dobândite în timpul muncii lor și nu există nici măcar o umbră de suspiciune că eventual nu își efectuează sarcinile de lucru în acest fel.


Întotdeauna trebuie să ținem cont că încrederea este foarte fragilă, iar odată ce este pierdută, spartă, nu există un adeziv care să o lipească, iar din acest motiv trebuie avută foarte mare grijă de ea.IV. Comportamentul angajaților față de colegi


Colaborare


În cadrul Grupului UNIX Auto angajații nu pot fi discriminați pe baza sexului, vârstei, etniei, religiei, convingerilor politice, afilierii sau a oricăror alte caracteristici sau activități care nu au legătură cu locul de muncă.


Atitudinea oricărui angajat al Grupului trebuie să se definească prin respect reciproc și interes comun.


Interesul tuturor angajaților este același: dezvoltarea și funcționarea stabilă și eficientă a companiei.


În procesul de muncă trebuie să ne străduim să descoperim problemele, anomaliile. Atunci când apare o problemă, trebuie să căutăm, în primul rând, soluții, iar nu responsabili. Dacă evaluăm un lucru, o procedură pentru o mai bună funcționare, să încercăm să propunem și soluții.


Observațiile sau întrebările cinice, sceptice generează la rândul lor frustrări inutile și nu ne ajută la rezolvarea problemei, din acest motiv, în formulări să evităm folosirea acestora, să ne axăm pe o formulare obiectivă, fără porniri sau prejudecăți, indiferent dacă dorim să comunicăm ceva superiorilor sau subordonaților noștri.

Să îi tratăm cu respect și pe colegii nefumători și să alegem să fumăm doar în locurile special amenajate. Să avem întotdeauna în vedere faptul că nu trebuie să deranjăm pe nimeni cu acțiunile noastre.


Să nu punem în pericol sănătatea sau integritatea corporală a colegilor cu atitudinea sau prin activitatea noastră, să tratăm cu deosebită atenție mediul natural și artificial care ne înconjoară. Să tratăm protecția mediului ca pe o problemă personală.


Management


În calitate manager să cooperăm cu angajații din subordine și să nu folosim poziția pentru exercitarea puterii. Indiferent dacă dispunem de opțiunile de premiere sau sancționare a acestora, angajatul din subordine va fi tratat corect, primind toate explicațiile aferente care stau la baza premierii sau sancționării acestuia.


Trebuie să ne străduim să ne motivăm echipa într-o manieră care să nu îi epuizeze în acest timp. La evaluări trebuie evitate observațiile cu caracter personal, comunicarea lipsită de maniere sau jignitoare și trebuie făcute eforturi pentru a aprecia sau critica sarcina, nu persoana.


Nu vom cere niciodată angajaților din subordine ceea ce nu poate fi executat fără încălcarea Codului Etic sau regulamentului intern.


Un manager își va păstra autoritatea în orice situație; din acest motiv formarea unei relații prea apropiate cu angajații din subordine sau solicitarea serviciilor care, prin natura lor, ar diminua autoritatea managerului sau ar determina obligații față de angajații din subordine nu reprezintă un comportament etic.


Comunicare internă


Grupul UNIX pune la dispoziția angajaților mijloace electronice pentru a facilita comunicarea internă (și externă) companiei (de ex.: sistemul de corespondență integrat, intranet, internet). Utilizarea acestor dispozitive este supusă și principiilor generale privind scopul lor: compania ni le-a pus la dispoziție în scop de lucru.


Relații la locul de muncă și relații personale


Este indicat să ne ferim de amestecarea relațiilor de la locul de muncă cu relațiile personale, precum același loc de muncă al ambilor parteneri sau gestionarea unei relații de scurtă sau lungă durată la locul de muncă.


Amestecarea relațiilor, în timp, va determina probleme. Din acest motiv, este indicat să evităm formarea unei „relații personale” la locul de muncă, în special „aventurile” pot genera momente de criză în viața personală sau la locul de muncă.


Asemenea probleme pot fi create și de către „o cunoștință/rudă/afin foarte apropiat”, de exemplu un frate/soră sau de soț/soție. Prin urmare, dacă este posibil, ar trebui evitată amestecarea relațiilor private cu cele de muncă.


O relație prea apropiată între un manager și un angajat din subordine poate fi considerată cu ușurință fie ca „hărțuire morală”, fie ca „hărțuire sexuală”. Considerăm că este etic ca un manager să se comporte profesionist în relația cu subordonații săi și să se țină departe de situații in care poate fi acuzat de abuzurile mai sus amintite.


V. Dispoziții finale


Aplicarea Codului Etic, raportarea încălcărilor, consecințe


Toți angajații au obligația de a respecta dispozițiile prezentului Cod Etic. Orice încălcare a dispozițiilor Codului Etic se va raporta imediat superiorului direct. Dacă persoana care a ales    să încalce dispozițiile ocupă un post de conducere, atunci ne vom adresa superiorului ierarhic al acestuia sau celui care l-a numit în funcția respectivă. În cazuri mai grave ne putem adresa direct conducerii companiei sau chiar asociatului unic. Declarantul de bună-credință nu va suferi niciun fel de dezavantaj.


Tragerea la răspundere juridică a persoanelor care încalcă normele etice este de competenta instanțelor, în drept bazându-se pe Codul muncii și Codul de procedură civilă sau pe orice altă reglementare.    De asemenea, salariatul vinovat răspunde și din punct de vedere disciplinar.


Sancțiunea administrată în funcție de gravitatea faptei și de vinovăția angajatului poate fi: atenționare verbală sau avertisment scris, pentru încălcarea atribuțiunilor descrise în fișa postului, desfacerea contractului individual de muncă sau alte sancțiuni disciplinare, în acord cu legea și regulamentul intern al Grupului UNIX.


Dacă insubordonarea angajatului a provocat daune angajatorului, acesta din urmă este îndreptățit să solicite daune pentru recuperarea prejudiciului. În momentul aplicării, se va lua în considerare sancționarea în raport cu gravitatea faptei comise, cu gradul de periculozitate a acesteia respectiv consecințele pe care le poate genera.


Renunțarea la aplicarea normelor Codului Etic


Renunțarea la aplicarea dispozițiilor poate fi făcută doar cu acordul expres al asociatului unic al UNIX Auto. Textul Codului Etic poate fi citit oricând, de către oricine. Cunoașterea conținutului Codului Etic și acceptarea acestuia se certifică prin semnătura contractului individual de muncă al fiecărui angajat. Persoanele cu funcție de conducere și având drepturi de angajator au obligația să facă cunoscut noilor angajați conținutul Codului Etic și să vegheze asupra respectării întocmai a acestuia.


Întrebări frecvente și răspunsuri


Cum procedăm în cazul în care un client nervos ne trage la răspundere pentru o deficiență constatată în serviciile oferite?

Punem întrebări ca să ne convingem că am înțeles problema

Rezumăm soluția: când și ce se va întâmpla în vederea rezolvării problemei

Începem întocmai procesul pentru soluționarea problemei

În cazul în care noi nu putem ajuta în rezolvarea problemei (fiindcă de ex.: nu ține de domeniul nostru de activitate), oferim ajutor în contactarea persoanei corespunzătoare     


Cum procedăm în cazul în care un client ne cere un avantaj care încalcă regulamentul intern sau dăunează companiei ? (de ex. solicită returnarea și stornarea unui produs montat pe autovehicul)

Respingem ferm solicitarea și informăm clientul că încalcă politica firmei


Cum procedăm în cazul în care angajatul unui concurent intenționează să ne comunice sau să ne vândă informații?

Îl refuzăm categoric

Anunțăm imediat superiorul ierarhic despre cele întâmplate iar acesta, la rândul său, va lua măsurile necesare


Cum procedăm în cazul în care o cunoștință dorește să obțină informații confidențiale de la noi?

Îi aducem la cunoștință faptul că, din păcate, nu-i putem furniza informațiile cerute, din următoarele considerente:

o nu suntem autorizați să facem acest lucru și este strict interzis

o poate duce la consecințe juridice

o periclităm interesele companiei și implicit și interesele Grupului UNIX Auto


Informațiile oficiale sau cele publice le putem comunica cunoștințelor, de asemenea, le putem oferi ajutorul în căutarea acestora (ex.: ziare, anunțuri, pagina web a companiei UNIX)


Cum procedăm în cazul în care o rudă ne cere să-i facilităm un avantaj la participarea la o licitație a furnizorilor?

Îl refuzăm politicos, dar ferm

Îl anunțăm că cererea lui este în contradicție cu dispozițiile Codului Etic

Îl informăm că procesul de selectare a furnizorilor îi elimină automat favoarea solicitatăScris de: Zombori Antal

Prima apariție: 23-03-2011

Ultima modificare: 08-07-2022

Comenzi rapide

General
Navigare
/
/
/
Revenire
Esc
Inchidere ferestre
Esc
Cautari rapide
Ctrl
F
/
F2
Cautare masina
Alt
A
Cautare camioane
Alt
T
Cutare motocicleta
Alt
M
Produse independente de tip
F10
Vehicule salvate
Alt
P
Precedente
Alt
E
Cos cumparaturi
Alt
C
/
Alt
F5
Webshop pagina principala
Ctrl
Acasa
Navigare meniu Webshop
Ctrl
Navigare antet
Ctrl
Cautare serie sasiu [VIN]
Alt
V
Oferta piese originale
Alt
G
Comenzi rapide
F1
Buton Hint
Alt
F1
Cautare autovehicul
Selectare autovehicul
Categorii
Lista de produse
Cos cumparaturi
Cautare serie sasiu [VIN]
Solicitare oferta piese originale
Selectare
Enter
Enter
/
Cautare
Tastare
Selectare
Space
Deschidere grupa
Enter
Enter
/
Space
/
Alti producatori
Alt
S
Alte modele
Alt
S
Selectare
Enter
Enter
/
Cautare
Tastare
Date detaliate
F8
Tractare auto
F2
Schimbare modalitate de vizualizare
Alt
N
Ordoneaza dupa
Alt
R
Tractare auto
Alt
F2
Selectare
Enter
Enter
Cautare
Tastare
Selectare
Space
Ascunderea categoriilor independente de tip
Alt
F10
Selectare si continuare
Enter
Schimbare intre grupuri
/
Adaugati in cos
Enter
Enter
Cautare
Tastare
Caracteristici
F8
Fisa tehnica produs
F7
Produse conexe
Alt
K
Introducere in favorite
Alt
F2
Schimbare modalitate de vizualizare
Alt
N
Ordoneaza dupa
Alt
R
Mai multe detalii
Alt
+
Mai putine detalii
Alt
-
Selectare filtru
Space
Marire cantitate
+
Micsorare cantitate
-
Observatii
Tastare
Selectare Card Flota
Alt
F
Iesiti din campul de introducere
Esc
Pornire functie
Alt
V
Selectare
Enter
Enter
Date autovehicul
F8
Filtrare
1-9
Traducere
Alt
F
Cautare
Tastare
Pornire functie
Alt
F11
Selectare
Enter
Enter
Oferta noua
Insert
Atasament date antet
F3
Date antet
F4
Copiere oferta de pret
Ctrl
Insert
Observatii date antet
Alt
F2
Modificare perioada
Alt
F10
Printare oferta
Ctrl
P
Salvare in fereastra de solicitare oferta de pret
Ctrl
Enter
Enter
Pagina pozitii modificare cantitate
+
-
Pagina pozitii observatii
Alt
F2
Pagina pozitii comanda
Alt
R
Pagina pozitii atasament
F3
Pagina pozitii discount
Ctrl
K