Regulamentul si declaratia privind protectia datelor cu caracter personal al companiei UNIX Auto

Numele operatorului: UNIX Auto SRL (în cele ce urmează: „UNIX Auto SRL sau Operator”)

Adresa operatorului: RO-400632 Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 118.

Date de contact: Adresa: RO-400632 Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 118, Tel: +40 264 501 899; Fax: +40 264 441 422;

Denumirea prelucrării: Prelucrarea are loc în baza consimțământului Dvs. în calitate de Utilizator, exprimat în mod voluntar, informat și hotărât. Temeiul legal al prelucrării: Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (”Regulamentul general pentru protecția datelor personale” sau ”GDPR”) și în temeiul consimțământului persoanei vizate.

Definiția termenilor:

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal în mod legal și echitabil, în scopuri determinate, cu reducerea la minimum a datelor, cu exactitate și cu restricțiile legate de stocare, în mod confidențial, cu responsabilitate și în mod transparent față de persoana vizată.

Datele cu caracter personal sunt :

Sfera datelor prelucrate:

Numărul de înmatriculare al autoturismului, numele pe care se emite factura, codul poștal, strada și numărul, numărul de telefon, adresa de e-mail, codul internațional pentru mașini, țara, județul, orașul, numărul de șasiu, seria motorului, anul fabricației (anul, luna), perioada de valabilitate a certificatului de înmatriculare, perioada de valabilitate a cărții verzi, ultima poziție a kilometrajului, numărul mediu de kilometri parcurși pe an, ABS, ASR, ESP, catalizator, climă, servodirecție. În vederea oferirii unor servicii personalizate, Operatorul va plasa fișiere de mici dimensiuni, așa-numite cookie-uri în calculatorul Dvs. Scopul acestor cookie-uri este de asigura cât mai buna funcționare a paginii, de a oferi servicii personalizate și de a spori experiența clienților. Cookie-urile pot fi șterse din calculatorul Dvs. sau puteți seta calculatorul în așa fel încât utilizarea acestora să fie interzisă. Prin respingerea utilizării cookie-urilor, luați la cunoștință că fără cookies funcționarea paginii respective nu este completă. În cursul oferirii unor servicii personalizate, prin utilizarea de cookies Operatorii prelucrează următoarele date cu caracter personal: date demografice, respectiv informații privind sfera de interes, obiceiuri, preferințe (evidențiate prin comportamentul de navigare).

Date înregistrate tehnic în cursul funcționării sistemelor, înregistrări video:

datele calculatorului Dvs. care sunt generate în cursul utilizării serviciilor oferite de pagină și pe care sistemul Operatorului le înregistrează în mod automat ca urmare a proceselor tehnice. În momentul accesării, respectiv a părăsirii paginii sistemul va înregistra automat, fără o declarație sau acțiune separată din partea Dvs. în acest sens, datele care sunt înregistrate în mod automat. Atunci când cumpărați de la reprezentanțele noastre, veți fi înregistrat de camerele de supraveghere video, iar înregistrările vor fi arhivate timp de 14 zile din motive de protecție a patrimoniului.

Scopul prelucrării:

Dacă completați pagina noastră de înregistrare, prin furnizarea datelor Dvs. vom avea posibilitatea să vă oferim un Card Auto. Cu acest card veți putea face achiziții cu 10% reducere în magazinele noastre; dacă ați acceptat prelucrarea datelor Dvs. și ne-ați furnizat aceste date, vă anunțăm prin SMS sau e-mail dacă perioada de valabilitate a verificării tehnice a autoturismului Dvs. a expirat. Înainte de înregistrarea datelor, persoana vizată va fi informată cu privire la faptul că furnizarea datelor este voluntară sau obligatorie. Dacă furnizarea datelor este obligatorie, se va indica și dispoziția legală care prevede această obligație. Operatorul nu poate utiliza datele cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele prezentate mai sus.

Durata prelucrării datelor:

Vă informăm că, în vederea îndeplinirii unor obligații legale, datele Dvs. necesare în vederea emiterii facturii vor fi păstrate pe o perioadă de 5+2 ani. Vă informăm că datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate până la revocarea consimțământului sau până la solicitarea ștergerii. Vă informăm că reprezentanțele noastre sunt echipate cu sisteme de supraveghere video din motive de protecție a patrimoniului, înregistrările făcute fiind șterse de Operator după trecerea unei perioade de 14 zile.

Ștergerea datelor:

În cazul datelor furnizate de Dvs., în baza deciziei Dvs. voluntare, datele vor fi șterse în termen de 30 de zile de la primirea solicitării Dvs. în acest sens. Dacă utilizați date cu caracter personal în mod ilegal și înșelător sau comiteți o infracțiune, odată cu ștergerea înregistrării, UNIX Auto SRL poate șterge toate datele Dvs. cu caracter personal de îndată ce a luat cunoștință de acest fapt. Solicitarea de stergere se trimite pe pagina www.unixauto.ro/contact. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării de ștergere, UNIX Auto SRL va șterge datele dacă nu are obligația legală de a le păstra. În caz de ștergere, datele din profil nu pot fi reconstituite.

Reclame/conținuturi personalizate:

Pe paginile descărcate cu ocazia vizitării site-ului, în funcție de preferințele Dvs., Operatorul vă poate furniza reclame personalizate sau vă poate trimite reclame personalizate prin email, punându-vă astfel la dispoziție informații care sunt mai utile și mai interesante pentru Dvs. Distribuirea benzilor pentru reclame și a conținuturilor personalizate se face în mod automat, iar în cursul distribuirii nu se vor preda sau prelucra date cu caracter personal, nefiind necesară nici analiza sau verificarea datelor.

Prelucrarea datelor în cursul trimiterii buletinului informativ:

Existența operațiunii de prelucrare și scopul prelucrării: în cursul înregistrării în magazinul online care poate fi accesat la adresa www.unixauto.ro, utilizatorul poate să își exprime acordul ca prestatorul să îl contacteze cu ofertele sale actuale prin trimiterea unui buletin informativ electronic sau pe suport de hârtie la adresele de contact furnizate în cursul înregistrării. În lipsa înregistrării, Operatorul nu va trimite mesaje cu reclame, iar utilizatorul înregistrat se va putea dezabona verbal, electronic sau prin poștă de la buletinul informativ. În vederea abonării la buletinul informativ este necesară acceptarea declarației privind protecția datelor de pe site.

Sfera persoanelor vizate: Vizitatori, respectiv clienți ai magazinului online care și-au dat consimțământul pentru primirea buletinului informativ

Sfera datelor prelucrate: data, ora, numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon

Baza legală a prelucrării: În caz de abonare la buletinul informativ, articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR).

Durata prelucrării: În caz de primire a unei solicitări de ștergere, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de 30 de zile.

Drepturile persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor:

Posibilitatea modificării regulamentului de prelucrare a datelor cu caracter personal:

UNIX Auto SRL își rezervă dreptul să modifice unilateral prezentul regulament, informânduvă în mod prealabil cu privire la acest lucru.

Transferul datelor:

Datele cu caracter personal prelucrate de UNIX Auto SRL pot fi accesate exclusiv de angajații proprii (din țară și din străinătate), respectiv de membrii rețelei sale de service. În temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 datele pot fi transferate, respectiv diferitele prelucrări pot fi legate dacă persoana vizată și-a dat consimțământul sau legea permite acest lucru, precum și dacă condițiile prelucrării sunt îndeplinite cu privire la fiecare dată personală în parte.

Transferul datelor în străinătate:

Operatorul sau persoana împuternicită de operator care intră sub incidența prezentei legi poate să transfere date cu caracter personal către un operator dintr-o țară terță sau poate să predea date cu caracter personal către o persoană împuternicită de operator dintr-o țară terță dacă a) persoana vizată și-a dat consimțământul expres sau b) sunt îndeplinite condițiile legale ale prelucrării, iar în țara terță este asigurată protecția adecvată a datelor personale în cursul gestionării și prelucrării datelor transferate. În temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 respectiv a Codului civil, vă puteți adresa instanțelor de judecată în cazul încălcării drepturilor Dvs., având totodată posibilitatea să apelați și la ajutorul ombudsmanului pentru protecția datelor. Daca aveti intrebari sau observatii va rugam contactati colegii de la departamentul tehnic prin pagina www.unixauto.ro/contact.

Drepturile utilizatorului și modalitatea de punere în aplicare a acestora:

Aveți dreptul să solicitați Operatorului să vă informeze dacă datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, să vă asigure accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrează. Datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat pot fi vizualizate în setările sistemului de acces la servicii, respectiv pe paginile aferente fiecărui serviciu. Daca aveti intrebari sau observatii va rugam contactati colegii de la departamentul tehnic prin pagina www.unixauto.ro/contact. Cererea de informații va fi considerată autentică dacă în baza acesteia veți putea fi identificat în mod neechivoc. Cererile de informații primite prin e-mail vor fi considerate autentice numai dacă sunt trimise de pe adresa Dvs. de e-mail înregistrată, acest lucru nu exclude însă nici posibilitatea Operatorului de a vă identifica și în alt mod înainte de furnizarea informării. Cererea de informații poate avea ca obiect datele Dvs. prelucrate de Operator, sursa acestora, scopul, temeiul legal și durata Prelucrării, numele și adresa eventualelor persoane împuternicite de operator, activitățile conexe Prelucrării, respectiv în cazul transferului Datelor cu caracter personal, cine și în ce scop au primit sau vor primi datele Dvs. Puteți solicita rectificarea sau modificarea Datelor Dvs. cu caracter personal prelucrate de Operator. Având în vedere scopul Prelucrării, aveți dreptul să solicitați completarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat în legătură cu Serviciul pot fi vizualizate în setările sistemului de acces la Serviciu, respectiv pe paginile aferente fiecărui Serviciu. După modificarea datelor cu caracter personal în urma unei solicitări în acest sens, datele anterioare (șterse) nu mai pot fi reconstituite. Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal prelucrate de Operator. Ștergerea poate fi refuzată (i) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare sau (ii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege; respectiv (iii) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Operatorul are obligația să vă informeze cu privire la respingerea cererii de ștergere, indicând motivul refuzului. După ștergerea datelor cu caracter personal în urma unei solicitări în acest sens, datele anterioare (șterse) nu mai pot fi reconstituite.

Dezabonarea de la buletinele informative trimise de Operator se poate face accesând link-ul dezabonare din buletinul informativ. În caz de dezabonare, Operatorul va șterge datele Dvs. cu caracter personal din baza de date a buletinului informativ. Aveți dreptul să solicitați Operatorului restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal dacă contestați exactitatea datelor cu caracter personal prelucrate. În acest caz, restricționarea se referă la perioada care permite Operatorului să verifice exactitatea datelor. Operatorul va indica datele cu caracter personal pe care le prelucrează. Dacă Dvs. contestați corectitudinea sau exactitatea acestora, însă caracterul eronat sau inexact al datelor cu caracter personal contestate nu poate fi stabilit în mod neechivoc, aveți dreptul să solicitați Operatorului restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal. Dacă Prelucrarea este ilegală, însă Dvs. nu sunteți de acord cu ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, veți putea solicita restricționarea utilizării acestora. Totodată, aveți dreptul să solicitați Operatorului restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal dacă scopul Prelucrării a fost îndeplinit, însă Dvs. solicitați prelucrarea acestora de către Operator pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul ca aceste date să fie transmise altui operator. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal dacă prelucrarea acestor date este necesară exclusiv pentru exercitarea unui interes legitim al Operatorului sau al unei terțe persoane; dacă Prelucrarea are drept scop marketingul direct, sondarea opiniei sau cercetarea științifică; sau dacă Prelucrarea are loc în vederea îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public. Operatorul va analiza legalitatea opunerii Dvs. și dacă constată că aceasta este întemeiată, va înceta Prelucrarea și va bloca datele cu caracter personal prelucrate, notificând totodată toate persoanele cărora le-au fost transferate anterior Datele cu caracter personal vizate cu privire la opunere și la măsurile luate în urma acesteia.

Persoane externe împuternicite de operator:

Operatorul garantează că Datele Dvs. nu vor fi transferate unor prestatori externi.

Securitatea prelucrării:

Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:

Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal și notificarea acestui lucru autorității de supraveghere:

Operatorul notifică orice încălcare a securității datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare

Accesul la justiție:

În caz de încălcare a drepturilor sale de către Operator, persoana vizată se poate adresa instanțelor. Sarcina de a dovedi că prelucrarea datelor se face în conformitate cu prevederile legale revine Operatorului. Instanța competentă să soluționeze litigiul este tribunalul de la sediul Operatorului. Poate avea calitatea de parte în proces și persoana care de altfel nu are capacitate procesuală. Dacă instanța admite cererea, va obliga Operatorul să furnizeze informarea, să rectifice, să blocheze, să șteargă datele, să distrugă hotărârea luată prin prelucrarea automată de date, să ia în considerare dreptul de opunere a persoanei vizate, precum și să transmită data solicitată de cel care preia data. Instanța poate dispune aducerea la cunoștință publică – cu publicarea datelor de identificare ale Operatorului – a hotărârii sale dacă interese privind protecția datelor și drepturile unui număr mai mare de persoane vizate prevăzute de prezenta lege ar necesita acest lucru.

Despăgubiri:

Operatorul are obligația să plătească despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin prelucrarea ilegală a datelor persoanei vizate sau prin încălcarea cerințelor tehnice de protecție a datelor. Operatorul va fi exonerat de răspundere dacă dovedește că prejudiciul a fost cauzat de o cauză de forță majoră care nu putea fi prevăzută. Nu se datorează despăgubiri dacă prejudiciul a fost cauzat de persoana despăgubită cu intenție sau din neglijență.

Declarație de confidențialitate

Declar că am luat la cunoștință prevederile Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal al companiei UNIX Auto SRL, că îmi sunt clare scopurile în care UNIX Auto SRL colectează datele, și anume în vederea eliberării Cardului Auto UNIX, acestea fiind stocate în vederea achizițiilor cu preț redus pe baza acestui Card. Îmi dau acordul ca UNIX Auto SRL să utilizeze datele mele cu caracter personal pe care le-am furnizat în mod voluntar în scopul indicat, făcându-le accesibile membrilor rețelei de service UNIX în conformitate cu prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) 2016/679. Sunt conștient de faptul că după ce devin partener înregistrat al companiei UNIX Auto SRL, am dreptul să solicit ștergerea sau modificarea oricărei sau tuturor informațiilor și datelor furnizate de mine. Sunt de acord ca datele mele cu caracter personale să poată fi accesibile service-urilor auto din țară și din străinătate care se alătură rețelei UNIX, însă datele nu pot fi transferate altor persoane fizice sau juridice, ori unor societăți fără personalitate juridică. UNIX Auto SRL și rețeaua sa de service nu are dreptul să utilizeze în niciun alt mod decât cel prevăzut în regulament sau să transfere datele cu caracter personal pe care le-am furnizat. Sunt de acord ca în lipsa unei prevederi separate UNIX Auto SRL și membrii rețelei sale de service să îmi trimită informări despre promoții și noutăți la adresa de e-mail indicată la înregistrare.

Comenzi rapide

General
Navigare
/
/
/
Revenire
Esc
Inchidere ferestre
Esc
Cautari rapide
Ctrl
F
/
F2
Cautare masina
Alt
A
Cautare camioane
Alt
T
Cutare motocicleta
Alt
M
Produse independente de tip
F10
Vehicule salvate
Alt
P
Precedente
Alt
E
Cos cumparaturi
Alt
C
/
Alt
F5
Webshop pagina principala
Ctrl
Acasa
Navigare meniu Webshop
Ctrl
Navigare antet
Ctrl
Cautare serie sasiu [VIN]
Alt
V
Oferta piese originale
Alt
G
Comenzi rapide
F1
Buton Hint
Alt
F1
Cautare autovehicul
Selectare autovehicul
Categorii
Lista de produse
Cos cumparaturi
Cautare serie sasiu [VIN]
Solicitare oferta piese originale
Selectare
Enter
Enter
/
Cautare
Tastare
Selectare
Space
Deschidere grupa
Enter
Enter
/
Space
/
Alti producatori
Alt
S
Alte modele
Alt
S
Selectare
Enter
Enter
/
Cautare
Tastare
Date detaliate
F8
Tractare auto
F2
Schimbare modalitate de vizualizare
Alt
N
Ordoneaza dupa
Alt
R
Tractare auto
Alt
F2
Selectare
Enter
Enter
Cautare
Tastare
Selectare
Space
Ascunderea categoriilor independente de tip
Alt
F10
Selectare si continuare
Enter
Schimbare intre grupuri
/
Adaugati in cos
Enter
Enter
Cautare
Tastare
Caracteristici
F8
Fisa tehnica produs
F7
Produse conexe
Alt
K
Introducere in favorite
Alt
F2
Schimbare modalitate de vizualizare
Alt
N
Ordoneaza dupa
Alt
R
Mai multe detalii
Alt
+
Mai putine detalii
Alt
-
Selectare filtru
Space
Marire cantitate
+
Micsorare cantitate
-
Observatii
Tastare
Selectare Card Flota
Alt
F
Iesiti din campul de introducere
Esc
Pornire functie
Alt
V
Selectare
Enter
Enter
Date autovehicul
F8
Filtrare
1-9
Traducere
Alt
F
Cautare
Tastare
Pornire functie
Alt
F11
Selectare
Enter
Enter
Oferta noua
Insert
Atasament date antet
F3
Date antet
F4
Copiere oferta de pret
Ctrl
Insert
Observatii date antet
Alt
F2
Modificare perioada
Alt
F10
Printare oferta
Ctrl
P
Salvare in fereastra de solicitare oferta de pret
Ctrl
Enter
Enter
Pagina pozitii modificare cantitate
+
-
Pagina pozitii observatii
Alt
F2
Pagina pozitii comanda
Alt
R
Pagina pozitii atasament
F3
Pagina pozitii discount
Ctrl
K