Conditii generale contractuale

Prezentele Condiții Generale Contractuale (denumite în continuare “CGC”) se aplică tuturor vânzărilor și/sau livrărilor de produse furnizate de societatea Unix Auto SRL cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 118, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/1398/1999, CUI RO10542416 (denumită în continuare “Societatea”) către utilizatorii, persoane fizice sau juridice (denumiți în continuare “Clienți”) în urma comenzilor plasate de aceștia din urmă în magazinul online www.unixauto.ro.

Contractele comerciale generale care fac obiectul prezentelor CGC vor fi considerate încheiate cu Clienții pe baza comenzii lansate de aceștia în magazinul online al Societății https://www.unixauto.ro (denumit în cele ce urmează „Magazin online”), contra plății prețului de cumpărare, și acceptate de Societate, fie prin predarea personală efectuată la filiala indicată în momentul achiziției pe magazinul online în cazul clienților persoane fizice, fie prin predarea personală efectuată la filiala indicată în momentul achiziției în magazinul online sau livrarea la sediu în cazul clienților persoane juridice.

1. Utilizarea Magazinului online

Pentru plasarea unei comenzi în Magazinul online este necesar în prealabil înregistrarea Clientului. După înregistrare puteți intra în Magazinul online cu ajutorul datelor de intrare introduse pe parcursul înregistrării în vederea lansării unei comenzi. Datele oferite de către Client vor fi gestionate în mod exclusiv de către Societate pe baza regulamentului Societății de gestionare a datelor și pe baza declarației de protecție a datelor. Înainte de finalizarea procedurii de înregistrare, aveți posibilitatea de a verifica corectitudinea datelor introduse. De asemenea, puteți solicita oricând prin intermediul Magazinului online modificarea, rectificarea și/sau ștergerea datelor din baza de date a Magazinului online. Pentru utilizarea limitată a Magazinului online, respectiv doar pentru accesarea bazei de date nu este necesară înregistrarea. Utilizarea limitată a Magazinului online nu permite însă plasarea unei comenzi.

Prin lansarea unei comenzi în Magazinul online clientul recunoaște în mod explicit că această comandă implică obligația de a plăti contravaloarea produselor achiziționate în situația în care comanda va fi acceptată de către Societate. Societatea va avea posibilitatea să accepte comanda, doar dacă clientul va completa la înregistrare și la momentul lansării comenzii toate câmpurile aflate pe pagină, cu date reale. Pentru pagubele produse din cauza necompletării tuturor câmpurilor aflate pe pagină cu datele reale ale Clientul sau pentru problemele apărute în legătură cu conexiunea de internet, respectiv pentru problemele tehnice apărute în timpul acestei proceduri, Societatea nu își asumă responsabilitatea.

Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în momentul în care Societatea confirmă, pe un suport durabil, că a acceptat comanda transmisă de Client.

1.1. Pașii înregistrării:

Puteți începe înregistrarea pe pagina https://unixauto.hu/webshop/registration. În primul pas al înregistrării veți oferi datele autovehiculului cu care se dorește înregistrarea pe site. După ce ați completat aceste date, aveți posibilitatea de a înregistra datele Dumneavoastră de identificare: nume facturare, țară, județ, oraș, cod poștal, adresa, telefon, e-mail, cont bancar, cod fiscal (în cazul firmelor) ș.a., precum și alte date de identificare ale autovehiculului. În cazul în care nu înregistrați autovehiculul, aveți posibilitatea de a finaliza înregistrarea prin apăsarea butonului de înregistrare. Pe adresa de mail furnizată pe parcursul înregistrării vom trimite un mail de confirmare în conținutul căruia dvs. va trebui să dați clic pe butonul Confirmarea înregistrării pentru a finaliza înregistrarea.

1.2. Achiziția:

Cu datele de intrare înregistrate puteți să intrați în magazinul online. După ce ați intrat în magazinul online, selectați produsul dorit, după care dați clic pe butonul Coș de cumpărături. După apăsarea butonului Coș de cumpărături pe fereastra apărută puteți specifica cantitatea pe care doriți să o comandați. După ce ați specificat cantitatea pe care doriți să o comandați apăsați butonul Coș de cumpărături. Prin așezarea în Coșul de cumpărături se deschide panoul lateral, în care puteți vizualiza produsele așezate până atunci în Coșul de cumpărături. În cazul în care doriți să continuați achiziția, atunci dați clic pe butonul Continuare cumpărături. În cazul în care doriți să finalizați comanda, atunci dați clic pe butonul Mergi la coșul de cumpărături. Prin deschiderea coșului de cumpărături puteți verifica produsul pe care doriți să îl comandați și cantitatea acestuia. Pe panoul cumulativ puteți verifica suma totală a comenzii, puteți selecta dacă doriți să aplicați o reducere, puteți modifica și modalitatea de preluare. În cazul în care ați verificat toate datele, atunci dați clic pe Butonul Mergi la comandă. Introduceți datele de facturare și de contact, după care dați clic pe butonul mergi mai departe. Înainte de finalizarea comenzii verificați datele de contact și articolele comandate, după care dați clic pe butonul Lansarea comenzii. După o comandă reușită prin apăsarea butonului spre Webshop puteți continua navigarea. După lansarea comenzii, comanda se va prelucra, iar Societatea vă va trimite o înștiințare cu privire la confirmarea primirii acesteia și acceptarea acesteia.

Prețurile care apar lângă produse sunt prețuri brute exprimate în Ron. Societatea își menține dreptul de a modifica unilateral prețurile afișate în magazinul online și dreptul de a închide fără înștiințare anumite reduceri publicate, cu mențiunea că prețurile modificate se vor aplica doar comenzilor care vor fi plasate ulterior afișării prețurilor modificate, respectiv comenzilor care nu sunt finalizate în momentul modificării prețurilor. În cazul comenzilor finalizate anterior afișării prețurilor modificate, nu va fi aplicabil prețul modificat ci prețul afișat în momentul finalizării comenzii.

Informațiile referitoare la stocul produselor din depozit vor apărea în Magazinul online pe lângă fiecare produs. În cazul în care după lansarea comenzii și contra informației apărute se va ajunge la concluzia că produsul nu se află în depozit, Societatea va lua legătura cu Clientul căruia îi va comunica acest fapt, și pe baza acordului între părți comanda se poate modifica, sau suma eventual deja plătită va fi rambursată de către Societate Clientului.

1.3. Confirmarea comenzii:

Clientul după ce a lansat comanda va primi prin e-mail o confirmare. În cazul în care confirmarea nu va sosi în termenul așteptat în funcție de caracterul serviciului, dar cel mult în termen de 48 de ore de la lansarea comenzii, Clientul va fi scutit de atribuirea ofertei sau de obligațiile contractuale. Comanda se va considera lansată în momentul în care Societatea va lua cunoștință de existența acesteia. Confirmarea comenzii va produce efecte din momentul în care acesta ajunge la Client chiar dacă Clientul nu i-a cunoștință de ea din motive care nu îi sunt imputabile. Societatea exclude răspunderea de confirmare, dacă confirmarea nu ajunge la timp datorită faptului că, Clientul pe parcursul înregistrării a introdus o adresă de e-mail incorectă, sau dacă datorită spațiului său de stocare se află în imposibilitatea de a primi mesaje.

1.4. Corectarea datelor introduse:

Clientul înainte de finalizarea fiecărei comenzi poate să se întoarcă în faza anterioară, unde poate corecta datele inițiale introduse.

Pe parcursul procedurii se poate vizualiza conținutul coșului de cumpărături, respectiv se poate modifica conținutul acestuia. În cazul în care coșul nu conține cantitatea dorită, la Produsul dat prin apăsarea butonului X puteți șterge conținutul coșului. După care se poate reașeza în coș cantitatea dorită din acel Produs. În cazul în care doriți să ștergeți Produsele aflate în coșul de cumpărături, atunci prin apăsarea butonului X aflat pe lângă Produs puteți șterge produsul aflat în coșul de cumpărături.

Înainte de finalizarea fiecărei comenzi Clientul oricând poate să corecteze/ să șteargă datele introduse.

1.5. Termen de livrare:

Puteți afla mai multe detalii despre Termenul așteptat de Livrare cu privire la fiecare produs pe foaia de comandă, apăsând butonul Informații despre livrare.

1.6. Costurile și condițiile de livrare:

Clienții persoane fizice au posibilitatea de a prelua produsele exclusiv personal în rețeaua de filiale a Societății. Preluarea pieselor comandate din Magazinul online se poate efectua numai personal de către client la filiala cea mai apropiata de adresa introdusă de Dumneavoastră. Ca și deținător de Card Auto UNIX cel mai ușor vă puteți informa despre adresele de unde pot fi preluate produsele dacă intrați cu datele Cardului Auto în sistemul nostru și acolo căutați ”Filiala de deservire”. Plata contravalorii produselor achiziționate va putea fi efectuată numai în momentul ridicării produselor de la filiala de deservire, prin plata numerar sau card bancar. Clienții persoane juridice, odată cu lansarea comenzii, pot selecta fie opțiunea de ridicare a produselor din rețeaua de filiale a Societății, fie opțiunea de livrare la sediul indicat. În situația în care clientul a optat pentru livrarea la sediul indicat, produsele îi vor fi livrate prin intermediul agenților livratori ai Societății iar plata contravalorii produselor poate fi făcută în numerar sau prin virament bancar. În situația în care clientul a optat pentru ridicarea produselor din rețeaua de filiale plata contravalorii produselor achiziționate va putea fi efectuată și prin numerar sau card bancar.

Societatea va înștiința Clientul ulterior confirmării comenzii cu privire la termenul de livrare a produselor sau, după caz, cu privire la termenul în care clientul se poate prezenta la filiala de deservire pentru a ridica produsele comandate. Clientul nu datorează costuri de transport, indiferent dacă produsul este livrat prin agenții livratori ai societății sau este ridicat personal de la filiala de deservire. Dacă s-a optat pentru preluarea personală a produsului de la filială Clientul are obligația să se prezinte la filiala de deservire în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data la care Societatea a comunicat clientului că se poate prezenta pentru ridicarea produselor. După expirarea acestui termen Societatea va considera nul contractul comercial general.

2. Retragere, garanție și termen de valabilitate

2.1. Dreptul la retragere/la renunțare

2.1.1. Dreptul la retragere este garantat Consumatorului. Prin Consumator se înțelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale conform art. 2 pct. 2 din OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor – Republicare. În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative consumatorul are dreptul să se retragă sau să renunțe la contract fără a fi nevoit să justifice decizia sa în termen de 14 zile de la:

  1. data preluării produsului de către consumator sau
  2. data în care consumatorul intră în posesia fizică a ultimului produs în cazul în care acesta a comandat printr-o singură comandă produse multiple care vor fi preluate separat, sau
  3. data în care consumatorul intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese, în cazul achiziției unui produs care constă din mai multe loturi sau piese. În lipsa prezentei înștiințări perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile. Dacă însă Societatea a transmis consumatorului informațiile cu privire la dreptul la retragere în termen de 12 luni de la data preluării produsului, perioada de retragere se va calcula de la data înștiințării efective, și va fi de 14 zile.

 

2.1.2. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând din ziua în care:

  1. consumatorul intră în posesia fizică a produselor în cazul unui contract de vânzare;
  2. consumatorul intră în posesia fizică a ultimului produs în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de client printr-o singură comandă şi predate separat
  3. consumatorul intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese în cazul unui contract privind achiziționarea unui produs constând din mai multe loturi sau părţi.

 

2.1.3. Consumatorul își poate exercita dreptul său la retragere și în perioada dintre data încheierii contractului și data preluării produsului.

2.1.4. Costurile directe legate de returnarea produselor vor fi suportate integral de către Consumator, Societetea neasumându-și obligația de a suporta aceste cheltuieli.

2.1.5. În cazul exercitării dreptului la retragere Consumatorul în afară de costurile de transport aferente returnării produsului nu va suporta și alte costuri.

2.1.6. Consumatorul nu are drept de retragere în cazul acelor produse care nu sunt prefabricate, care au fost produse pe baza indicațiilor și la solicitarea expresă a Consumatorului, sau în cazul acelor Produse care în mod clar au fost fabricate Consumatorului.

2.1.7. Societatea, după primirea declarației de retragere însoțită de produse, va rambursa de îndată, dar cel mult în 14 zile lucrătoare toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului. Cu excepţia cazului în care Societatea s-a oferit să recupereze ea însuşi produsele, în cazul contractelor comerciale, Societatea poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul returului.

2.1.8. Societatea rambursează sumele menţionate la pct. 2.1.8 folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială dacă produsele au fost returnate fizic de consumator la filială sau prin virament bancar în cazul în care produsele au fost returnate prin poștă sau curierat, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată. Ca urmare a modalității de rambursare Consumatorul nu va suporta alte costuri suplimentare.

2.1.9. Consumatorul este obligat să returneze Societății sau să depună la adresa Societății mărfurile, fără întârziere nejustificată, şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Societății decizia sa de retragere din contract.

2.1.10. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

2.1.11. În măsura în care Consumatorul dorește să-și exercite dreptul său la retragere, poate să transmită în scris exercitarea acestui drept Societății la oricare din datele de contact oferite de către Societate, fie prin completarea formularului de retragere publicat pe site-ul www.unixauto.ro fie prin a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă în scris decizia de retragere din contract.

2.1.12. Decizia de retragere poate fi comunicată și prin poștă, cu scrisoare recomandata și conținut declarat, caz in care la calculul termenului de retragere va fi luat în considerare data depunerii înștiințării la poștă.

2.1.13. Produsul comandat de către Consumator poate fi returnat Societății pe cale poștală, prin curierat ori prin returnarea fizică a acestuia de către client la filiala de unde a fost preluat.

2.1.14. Produsele vor fi returnate în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte, documentele care le-au însoțit și cu o copie a Facturii de achiziție. Returnarea unui produs fără ambalajul acestuia sau ale produsului va duce la diminuarea valorii produselor, conform celor menționate mai jos. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, urme de montaj, lovituri, ciobiri, zgârieturi, pete, șocuri, etc. fără ca acestea să fie aduse la conformitate.

2.1.15. Consumatorul va răspunde numai pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a bunurilor. În aceasta situație, Societatea nu este obligată să ramburseze clientului întreaga suma achitata, ci va rambursa suma primita proporțional cu diminuarea rezultată.

2.1.16. Ordonanța de urgență 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative poate fi accesată aici.

2.1.17. . Directiva numărul 2011/83/UE al Parlamentului și Consiliului European poate fi accesată aici.

Consumatorul are posibilitatea de a lua legătura cu Societatea și cu privire la sesizarea anumitor reclamații la datele de contact din prezenta CGC.

2.1.19. Condițiile și termenul de retragere oferit clientului persoană fizică se aplică în aceleași condiții și clientului persoană juridică.

2.2. Exercitarea dreptului la retragere:

2.2.1. Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

- Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon şi adresa de email ale profesionistului]:

- Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul comercial general al produselor (*)

- Comandate la data (*)/primite la data (*)

- Numele consumatorului (consumatorilor)

- Adresa consumatorului (consumatorilor)

- Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

- Detalii bancare (cont bancar, banca)

- Data

2.2.2. Consumatorul își exercită dreptul său la retragere în termen, în cazul în care înainte de expirarea termenului de 14 zile de la data preluării produsului va transmite declarația sa cu privire la retragere. În cazul retragerii efectuate în scris este suficient ca trimiterea declarației de retragere să fie realizată în interiorul termenului de 14 zile. În cazul trimiterii intenției pe cale poștală termenul de retragere se va calcula raportat la data depunerii formularului de retragere la poștă.

2.2.3. În cazul înștiințării trimise prin e-mail se va lua în considerare data la care a fost expediat e-mailul către societate.

2.2.4. Consumatorul în caz de retragere este obligat să trimită fără întârziere Produsul comandat la adresa Societății, dar cel mai târziu în termen de 14 zile de la data comunicării declarației de retragere. Termenul va fi considerat respectat, în cazul în care veți trimite Produsul înainte de expirarea termenului de 14 zile (deci nu trebuie să sosească în 14 zile). Consumatorul va suporta pentru exercitarea dreptului la retragere costurile apărute în legătură cu restituirea mărfii.

2.2.5. La momentul primirii bunului achiziționat, Consumatorul este obligat să verifice Produsul, pachetul și conținutul pachetului, după care va semna documentul de primire.

2.3. Condiții generale de garanție

2.3.1. Produsele achiziționate de către clienții persoane fizice de la societatea Unix Auto SRL beneficiază de garanția legală prevăzută în Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate.

2.3.2. Produsele achiziționate de către clienții persoane juridice de la societatea Unix Auto SRL beneficiază exclusiv de garanția comercială acordată de producătorul produsului. În acest caz, termenul de garanție și condițiile de acordare a garanției comerciale sunt stipulate în Certificatul de garanție eliberat de producător și comunicat clienților persoane juridice odată cu livrarea produsului achiziționat.

2.3.3. Termenul de garanție legală de conformitate oferit clienților persoane fizice este de 2 ani și se calculează de la data livrării produsului, cu excepția produselor de folosință îndelungată a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, caz în care termenul de garanție legală de conformitate se reduce de drept la această perioadă.

2.3.4. Garanția acoperă doar situațiile în care cauza defecțiunii era existentă la momentul livrării produsului.

2.3.5. Garanția nu acoperă acele situații în care cauza defecțiunii este generată de faptul că: - produsul nu a fost montat/instalat/reglat/verificat într-o unitate de service auto autorizată deși clientul avea această obligație, ori aceste operații au fost efectuate fără scule ori dispozitive adecvate, fără respectarea tehnologiei de lucru stabilită de producătorul produsului; - produsul a fost montat incorect sau împreună cu piese conexe uzate, neconforme cu specificațiile producătorului, defecte sau modificate; - uzura sau defectul produsului se datorează suprasolicitării, întreținerii sau reglajelor/verificărilor periodice necorespunzătoare, ori a intervențiilor neautorizate asupra produsului în perioada de garanție a acestuia; - produsul a fost instalat fără a se respecta instrucțiunile de instalare a producătorului; - vehiculul pe care a fost montat produsul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natură (șocuri termice, electrice, mecanice); situații provocate de hazard, starea drumurilor și conducerea autovehiculului: impact cu corpuri dure și tăieturi accidentale, frecări laterale sau centrale cu efecte de uzură și dezvoltare căldură, continuarea rulajului cu diferite corpuri tăioase; - nu au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare, păstrare și/sau utilizare; - produsul a fost utilizat în alte scopuri sau pe alte vehicule decât cele indicate de producător; - datorită prezenței corpurilor străine, prafului, mizeriei în zonele de funcționare a acestora; - produsul a fost utilizat necorespunzător de către client.

2.3.6. În situația în care produsul s-a defectat în interiorul termenului de garanție datorită unei cauze existente la data livrării, clientul are dreptul să solicite societății Unix Auto SRL următoarele măsuri reparatorii, în această ordine: - repararea produsului; - înlocuirea produsului; - reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului și restituirea prețului de achiziționare, cu mențiunea că dacă defecțiunea este minoră clientul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului.

2.3.7. Clientul trebuie să informeze societatea Unix Auto SRL despre apariția defecțiunii în termen de 2 luni data la care a constatat-o sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai solicita aplicarea unei măsuri reparatorii.

2.3.8. Perioada de timp în care societatea Unix Auto SRL trebuie să asigure repararea sau înlocuirea produsului, dacă se constată că defecțiunea sesizată este acoperită de garanție este de 15 zile calendaristice de la data la care clientul a predat societății sau persoanei desemnate de acesta bunul defect. În situația în care se constată că defecțiunea sesizată nu este acoperită de garanția oferită societatea Unix Auto SRL se obligă să notifice în scris acest aspect clientului în termen de cel mult 2 zile de la data constatării iar clientul va suporta cheltuielile aferente cercetării/expertizării produsului reclamat ca fiind neconform ori cu vicii ascunse (costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare).

2.3.9. În cazul solicitării de garanție prin care se invocă vicii ascunse, societatea Unix Auto SRL va repara/înlocui produsul în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea expertizei tehnice, dacă producătorul sau organismul tehnic abilitat care a efectuat expertiza au constatat existența acestor vicii.

2.3.10. Cheltuielile generate de repararea sau înlocuirea produsului sunt suportate de societatea Unix Auto SRL. În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi. Perioada de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data predării produsului către societatea Unix Auto SRL până la data reparării/înlocuirii produsului.

2.3.11. În situația în care produsul este reparat sau înlocuit Clientul se obligă să ridice produsul reparat/înlocuit în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data primirii notificării cu privire la finalizarea reparației/înlocuirii.

2.3.12. Dacă repararea sau înlocuirea produsului nu a avut loc în termenul de 15 zile, este imposibilă sau disproporționată raportat la valoarea produsului în lipsa defecțiunii sau importanța defecțiunii, clientul va avea dreptul să solicite fie reducerea corespunzătoare a prețului fie restituirea prețului de achiziționare.

2.3.13. Pentru a beneficia de garanția oferită, odată cu solicitarea aplicării unei măsuri reparatorii, clientul trebuie să prezinte societății Unix Auto SRL și următoarele documente: - Factura de achiziție Unix Auto; - Certificatul de garanție, în original, semnat și datat; - Dovada montării piesei într-un service autorizat RAR.

2.3.14. Lipsa prezentării documentelor menționate sau prezentarea documentelor completate greșit, incomplet sau ilizibile atrage decăderea clientului din dreptul de a solicita aplicarea unei măsuri reaparatorii în temeiul garanției oferite.

3. Modul de gestionare ale plângerilor

Scopul Magazinului nostru online este ca să îndeplinească pe lângă satisfacția totală a beneficiarului toate comenzile într-o calitate corespunzătoare. În cazul în care Consumatorul totuși are o reclamație în legătură cu contractul sau cu îndeplinirea acestuia, are posibilitatea să ne comunice reclamația la numărul de telefon, la adresa de e-mail de mai sus sau printr-o scrisoare.

Societatea va verifica imediat reclamațiile verbale, și le va soluționa conform necesităților. Dacă cumpărătorul nu este acord cu gestionarea reclamației, sau dacă verificarea imediată a reclamației nu este posibilă, Societatea va întocmi imediat un proces verbal despre reclamație și despre poziția sa în legătură cu aceasta, și va preda o copie a procesului verbal cumpărătorului.

Serviciul va răspunde la reclamațiile primite în scris în termen de 30 de zile. În caz de refuzare a reclamației, acest refuz va fi motivat. Societatea va păstra 5 ani procesul verbal despre reclamație și copia răspunsului la reclamație și la solicitare va prezenta acestea autorităților de control.

Locul de soluționare a reclamațiilor: Adresa: 400632 Cluj-Napoca, strada Fabricii nr. 118. în continuare adresa filialelor Societății și programele actuale de funcționare se pot accesa pe pagina de web a societății: https://www.unixauto.ro/contact

Telefon: (+40) 264 501 899

Vă informăm că, în cazul respingerii reclamației Dumneavoastră, puteți sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ori Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii sau puteți iniţia o acţiune în justiţie pentru asigurarea respectării prevederilor OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

4. Alte dispoziții

În momentul în care lansează o comandă din Magazinul online fiecare cumpărător declară că a luat la cunoștință și acceptă prezentele condiții contractuale și cunoaște procedura de desfășurare a comenzii.

Comenzi rapide

General
Navigare
/
/
/
Revenire
Esc
Inchidere ferestre
Esc
Cautari rapide
Ctrl
F
/
F2
Cautare masina
Alt
A
Cautare camioane
Alt
T
Cutare motocicleta
Alt
M
Produse independente de tip
F10
Vehicule salvate
Alt
P
Precedente
Alt
E
Cos cumparaturi
Alt
C
/
Alt
F5
Webshop pagina principala
Ctrl
Acasa
Navigare meniu Webshop
Ctrl
Navigare antet
Ctrl
Cautare serie sasiu [VIN]
Alt
V
Oferta piese originale
Alt
G
Comenzi rapide
F1
Buton Hint
Alt
F1
Cautare autovehicul
Selectare autovehicul
Categorii
Lista de produse
Cos cumparaturi
Cautare serie sasiu [VIN]
Solicitare oferta piese originale
Selectare
Enter
Enter
/
Cautare
Tastare
Selectare
Space
Deschidere grupa
Enter
Enter
/
Space
/
Alti producatori
Alt
S
Alte modele
Alt
S
Selectare
Enter
Enter
/
Cautare
Tastare
Date detaliate
F8
Tractare auto
F2
Schimbare modalitate de vizualizare
Alt
N
Ordoneaza dupa
Alt
R
Tractare auto
Alt
F2
Selectare
Enter
Enter
Cautare
Tastare
Selectare
Space
Ascunderea categoriilor independente de tip
Alt
F10
Selectare si continuare
Enter
Schimbare intre grupuri
/
Adaugati in cos
Enter
Enter
Cautare
Tastare
Caracteristici
F8
Fisa tehnica produs
F7
Produse conexe
Alt
K
Introducere in favorite
Alt
F2
Schimbare modalitate de vizualizare
Alt
N
Ordoneaza dupa
Alt
R
Mai multe detalii
Alt
+
Mai putine detalii
Alt
-
Selectare filtru
Space
Marire cantitate
+
Micsorare cantitate
-
Observatii
Tastare
Selectare Card Flota
Alt
F
Iesiti din campul de introducere
Esc
Pornire functie
Alt
V
Selectare
Enter
Enter
Date autovehicul
F8
Filtrare
1-9
Traducere
Alt
F
Cautare
Tastare
Pornire functie
Alt
F11
Selectare
Enter
Enter
Oferta noua
Insert
Atasament date antet
F3
Date antet
F4
Copiere oferta de pret
Ctrl
Insert
Observatii date antet
Alt
F2
Modificare perioada
Alt
F10
Printare oferta
Ctrl
P
Salvare in fereastra de solicitare oferta de pret
Ctrl
Enter
Enter
Pagina pozitii modificare cantitate
+
-
Pagina pozitii observatii
Alt
F2
Pagina pozitii comanda
Alt
R
Pagina pozitii atasament
F3
Pagina pozitii discount
Ctrl
K