Conditii generale garantiale

Descarcare Certificat de garantie

Produsele achiziționate de către clienții persoane fizice de la societatea Unix Auto SRL beneficiază de garanția legală prevăzută în OUG 140/2021 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate.

Produsele achiziționate de către clienții persoane juridice de la societatea Unix Auto SRL beneficiază exclusiv de garanția comercială acordată de producătorul produsului. În acest caz, termenul de garanție și condițiile de acordare a garanției comerciale sunt stipulate în Certificatul de garanție eliberat de producător și comunicat clienților persoane juridice odată cu livrarea produsului achiziționat.

Termenul de garanție legală de conformitate oferit clienților persoane fizice este de 2 ani și se calculează de la data livrării produsului, cu excepția produselor de folosință îndelungată a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, caz în care termenul de garanție legală de conformitate se reduce de drept la această perioadă.

Garanția acoperă doar situațiile în care cauza defecțiunii era existentă la momentul livrării produsului.

Garanția nu acoperă acele situații în care cauza defecțiunii este generată de faptul că:

 

În situația în care produsul s-a defectat în interiorul termenului de garanție datorită unei cauze existente la data livrării, clientul are dreptul să solicite societății Unix Auto SRL următoarele măsuri reparatorii, în această ordine:

 

Clientul trebuie să informeze societatea Unix Auto SRL despre apariția defecțiunii în termen de 2 luni data la care a constatat-o sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai solicita aplicarea unei măsuri reparatorii.

Perioada de timp în care societatea Unix Auto SRL trebuie să asigure repararea sau înlocuirea produsului, dacă se constată că defecțiunea sesizată este acoperită de garanție este de 15 zile calendaristice de la data la care clientul a predat societății sau persoanei desemnate de acesta bunul defect. În situația în care se constată că defecțiunea sesizată nu este acoperită de garanția oferită societatea Unix Auto SRL se obligă să notifice în scris acest aspect clientului în termen de cel mult 2 zile de la data constatării iar clientul va suporta cheltuielile aferente cercetării/expertizării produsului reclamat ca fiind neconform ori cu vicii ascunse (costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare).

În cazul solicitării de garanție prin care se invocă vicii ascunse, societatea Unix Auto SRL va repara/înlocui produsul în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea expertizei tehnice, dacă producătorul sau organismul tehnic abilitat care a efectuat expertiza au constatat existența acestor vicii.

Cheltuielile generate de repararea sau înlocuirea produsului sunt suportate de societatea Unix Auto SRL. În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi. Perioada de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data predării produsului către societatea Unix Auto SRL până la data reparării/înlocuirii produsului.

În situația în care produsul este reparat sau înlocuit Clientul se obligă să ridice produsul reparat/înlocuit în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data primirii notificării cu privire la finalizarea reparației/înlocuirii.

Dacă repararea sau înlocuirea produsului nu a avut loc în termenul de 15 zile, este imposibilă sau disproporționată raportat la valoarea produsului în lipsa defecțiunii sau importanța defecțiunii, clientul va avea dreptul să solicite fie reducerea corespunzătoare a prețului fie restituirea prețului de achiziționare.

Pentru a beneficia de garanția oferită, odată cu solicitarea aplicării unei măsuri reparatorii, clientul trebuie să prezinte societății Unix Auto SRL și următoarele documente:

 

Lipsa prezentării documentelor menționate sau prezentarea documentelor completate greșit, incomplet sau ilizibile atrage decăderea clientului din dreptul de a solicita aplicarea unei măsuri reaparatorii în temeiul garanției oferite.

Comenzi rapide

General
Navigare
/
/
/
Revenire
Esc
Inchidere ferestre
Esc
Cautari rapide
Ctrl
F
/
F2
Cautare masina
Alt
A
Cautare camioane
Alt
T
Cutare motocicleta
Alt
M
Produse independente de tip
F10
Vehicule salvate
Alt
P
Precedente
Alt
E
Cos cumparaturi
Alt
C
/
Alt
F5
Webshop pagina principala
Ctrl
Acasa
Navigare meniu Webshop
Ctrl
Navigare antet
Ctrl
Cautare serie sasiu [VIN]
Alt
V
Oferta piese originale
Alt
G
Comenzi rapide
F1
Buton Hint
Alt
F1
Cautare autovehicul
Selectare autovehicul
Categorii
Lista de produse
Cos cumparaturi
Cautare serie sasiu [VIN]
Solicitare oferta piese originale
Selectare
Enter
Enter
/
Cautare
Tastare
Selectare
Space
Deschidere grupa
Enter
Enter
/
Space
/
Alti producatori
Alt
S
Alte modele
Alt
S
Selectare
Enter
Enter
/
Cautare
Tastare
Date detaliate
F8
Tractare auto
F2
Schimbare modalitate de vizualizare
Alt
N
Ordoneaza dupa
Alt
R
Tractare auto
Alt
F2
Selectare
Enter
Enter
Cautare
Tastare
Selectare
Space
Ascunderea categoriilor independente de tip
Alt
F10
Selectare si continuare
Enter
Schimbare intre grupuri
/
Adaugati in cos
Enter
Enter
Cautare
Tastare
Caracteristici
F8
Fisa tehnica produs
F7
Produse conexe
Alt
K
Introducere in favorite
Alt
F2
Schimbare modalitate de vizualizare
Alt
N
Ordoneaza dupa
Alt
R
Mai multe detalii
Alt
+
Mai putine detalii
Alt
-
Selectare filtru
Space
Marire cantitate
+
Micsorare cantitate
-
Observatii
Tastare
Selectare Card Flota
Alt
F
Iesiti din campul de introducere
Esc
Pornire functie
Alt
V
Selectare
Enter
Enter
Date autovehicul
F8
Filtrare
1-9
Traducere
Alt
F
Cautare
Tastare
Pornire functie
Alt
F11
Selectare
Enter
Enter
Oferta noua
Insert
Atasament date antet
F3
Date antet
F4
Copiere oferta de pret
Ctrl
Insert
Observatii date antet
Alt
F2
Modificare perioada
Alt
F10
Printare oferta
Ctrl
P
Salvare in fereastra de solicitare oferta de pret
Ctrl
Enter
Enter
Pagina pozitii modificare cantitate
+
-
Pagina pozitii observatii
Alt
F2
Pagina pozitii comanda
Alt
R
Pagina pozitii atasament
F3
Pagina pozitii discount
Ctrl
K