Aviz juridic

Utilizarea şi vizitarea site-ului www.unixauto.ro implică acceptarea termenilor si condiţiilor ce vor fi detaliate în următoarele paragrafe:

  • Acest site este întreţinut şi administrat de compania SC UNIX Auto SRL. Întregul conţinut al acestui site - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica WEB, scripturi, programe şi alte date - este proprietatea SC UNIX Auto SRL şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Utilizarea fără acordul companiei SC UNIX Auto SRL a oricărui element enumerat mai sus se pedepseşte conform legilor in vigoare.
  • Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor site-ului şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt, sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul. Conţinutul site-ului nu poate fi reprodus, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, fără permisiunea anterioară scrisă a SC UNIX Auto SRL. Orice litigiu apărut între clienţi şi companie va fi rezolvat prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată.
  • SC UNIX Auto SRL nu este responsabilă de costurile şi/sau pierderile materiale, rezultate din utilizarea informaţiilor de pe site, respectiv din imposibilitatea de a le accesa.
  • SC UNIX Auto SRL nu este responsabilă pentru nici un fel de prejudiciu care a survenit ca urmare a unor disfuncţionalităţi de orice fel ale site-ului.
  • SC UNIX Auto SRL, proprietarul site-ului www.unixauto.ro, se angajează să nu transmită datele furnizate de utilizatorii site-ului către terţi, însă poate transmite date în cazul în care există o obligaţie legală în acest sens sau acest lucru este necesar pentru urmărirea intereselor SC UNIX Auto SRL şi să le folosească numai în scopul comunicării cu clienţii săi, al informării acestora cu privire la funcţionarea site-ului, ofertelor acestuia şi a altor oferte ale societăţii. Conținutul site-ului www.unixauto.ro este cel prezentat inițial, fără modificări. Dacă legea nu dispune altfel - SC UNIX Auto SRL nu îşi asumă nici o garanție de orice fel pentru acuratețea, corectitudinea sau conținutul paginilor care apar în fața dvs.
  • Site-ul conţine link-uri către alte site-uri, SC UNIX Auto SRL nu preia nici o responsabilitate pentru disponibilitatea sau conţinutul site-urilor de internet ale părţilor terţe şi nu este responsabil pentru tranzacţii privitoare la mărfuri sau prestări de servicii oferite de către asemenea site-uri de internet ale părţilor terţe. În cursul navigării pe acest site adresa IP, tipul de browser, precum şi 'cookie'-urile asociate sunt stocate. Aceste date sunt stocate şi procesate cu scopul de întreținerea site-ului, pentru date statistice şi dezvoltarea site-ului.
  • SC UNIX Auto SRL nu furnizează adresa dumneavoastra de e-mail unor terţi, nu vinde, nu oferă adresa dumneavoastră de e-mail obţinută prin intermediul site-ului, fără acordul dumneavoastră în scris.
  • S.C. UNIX Auto S.R.L îşi rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări asupra site-ului www.unixauto.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.
Facebook
UNIX Auto SRL va informeaza ca vizualizarea si navigarea pe paginile web ale companiei In declaratie juridica inseamna acceptarea celor prezentate. Operator de date cu caracter personal: 33009
Copyright 2021 © Toate drepturile rezervate| 400632 Cluj-Napoca, Strada Fabricii nr. 118.| (+40) 264 501 899 | info@unixauto.ro| Regulament protectia datelor| Hartă pagină web