Regulamentul oficial al concursului A.Z. Meisterteile - “Câștigați împreună cu service-ul dumneavoastră cele două Mercedes-uri!”

 1. Organizatorul și regulamentul oficial al concursului
  1. Concursul “Câștigați împreună cu service-ul dumneavoastră cele două Mercedes-uri!” este organizat și desfășurat de către Unix Auto SRL (denumită în continuare “Organizatorul”), o societate comercială din România, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 118, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/1398/1999, având Cod Unic de Înregistrare RO 10542416
  2. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al concursului (denumit în continuare “Regulamentul” sau “Regulamentul de concurs”). Prin expedierea Aplicației, Participantul declară în mod expres că a luat cunoștință de prezentul Regulament precum și faptul că acceptă termenii și condițiile prevăzute în prezentul Regulament, respectiv termenii și condițiile de gestionare a datelor cu caracter personal.
  3. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, pe site-ul Organizatorului www.unixauto.ro. De asemenea, Regulamentul poate fi obținut prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail cs@unixauto.com.
  4. Organizatorul își rezervă dreptul de a putea modifica sau înceta oricând – în mod special, dar nu numai, în cazul modificării legii, în baza unei hotărâri a autorității sau instanței, sau din orice alt motiv – prezentul Regulament de Concurs, urmând ca astfel de modificări să își producă efectele numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul site -ului www.unixauto.ro.
  5. Organizatorul își rezervă dreptul de a putea înceta inclusiv Concursul promoțional – chiar și pe parcursul Concursului. Organizatorul va publica anunțul privind modificarea eventuala încetare a Concursului pe site-ul www.unixauto.ro. Participantul are obligația să se informeze corespunzător de pe site-ul www.unixauto.ro.
 2. Definirea noțiunilor
  1. Serial nr. sau Codul de produs: este un identificator unic, care începe cu literele “AZ”, după care urmează un șir de numere alcătuit din 10 caractere unice de identificare (de ex.: AZ1 013 165 861). SERIAL NR se găsește pe eticheta fiecărui Produs.
  2. Service sau Mecanic auto: este acea persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau persoană juridică, care în cadrul desfășurării activității de service auto sau revânzare, a achiziționat Produsul A.Z. Meisterteile direct de la societatea UNIX Auto SRL, și care a vândut la rândul său produsul direct Participantului ca și un produs nou, nu ca și produs second hand.
  3. Înregistrarea și încărcarea codului: participantul se va înregistra gratuit pe site-ul oficial al Concursului (www.unixauto.ro) prin furnizarea datelor solicitate. Un Participant se poate înregistra cu un cod de produs doar o singură dată. Pe parcursul înregistrării Participantul va menționa numele de familie și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și identificatorul unic (Codul) Produsului A.Z. Meisterteile achiziționat de Participant.
   Încărcarea codului de produs A.Z. Meisterteile cumpărat de la Service sau Revânzător este validă, doar dacă produsul a fost montat în autovehicul. Încărcarea codului de produs cumpărat direct de la Organizator este permisă după achiziționarea produsului A.Z. Meisterteile.
  4. Cantitatea de încărcare: Pe parcursul Concursului un Participant are dreptul să încarce Codul mai multor Produse, în limita maximă a 10 coduri pe zi. Fiecare Cod care aparține unui Produs va putea fi utilizat/încărcat o singură dată. În cazul încărcării mai multor coduri, poate fi introdus un singur nume pentru un număr de telefon. Este invalidă introducerea unui nume diferit pentru același număr de telefon.
  5. Obligația de păstrare: este obligația Participantul de a păstra intact și lizibil eticheta produsului pe care a fost înscrisă identificatorul unic (serial nr.), până la preluarea Premiului.
  6. Produse participante: participă la acest Concurs piesele auto marca A.Z. Meisterteile achiziționate de Participant între 1 septembrie 2021 și 30 noiembrie 2021 din filialele Organizatorului cuprinse în Anexa numărul I la prezentul regulament sau de la oricare partener service al Organizatorului căruia societatea UNIX Auto SRL i-a vândut produsul direct.
 3. Dreptul de participare la concurs
  1. La concurs pot participa doar acele persoane fizice (denumite în continuare: “Participant”) care au împlinit vârsta de 18 ani, cetățeni români și cetățeni străini, rezidenți sau cu domiciliul ori reședința stabilită în România și care nu se regăsesc printre persoane fizice stabilite la punctul 3.2 și punctul 3.3. Aceste condiții enumerate trebuie îndeplinite la data începerii concursului.
  2. Nu pot participa la acest Concurs nici direct, nici indirect, angajații filialelor Organizatorului menționate în Anexa I sau a societăților menționate în Anexa II la prezentul regulament, funcționarii cu rol de conducere, subantreprenorii respectiv membrii familiilor acestora (rudele în linie dreaptă, copilul adoptat, vitreg și/sau încredințat, părintele adoptiv, părintele vitreg și tutorul, frații, companionul de viață, soțul/soția rudelor în linie dreaptă, rudele soțului/soției în linie dreaptă, fratele soțului/soției, soțul/soția fratelui/surorii respectiv muncitorii, angajații săi, sau personal cu funcții de conducere).
  3. Nu pot participa la Concurs direct, în calitate de Participanți, Service-urile sau Mecanicii Auto respectiv angajații, funcționarii în rol de conducere și membrii familiilor acestora (soț/soție, rudele în linie dreaptă, copilul adoptat, vitreg și/sau încredințat, părintele adoptiv, părintele vitreg și tutorul, frații, companionul de viață, soțul/soția rudelor în linie dreaptă, rudele soțului/soției în linie dreaptă, fratele soțului/soției, soțul/soția fratelui/surorii).
 4. Reguli generale de participare la Concurs și modalitatea de desfășurare a Concursului
  1. Pentru a participa la concurs Participantul trebuie să:
   1. Achiziționeze în perioada desfășurării Concursului piese auto marca A.Z. Meisterteile de la oricare din filialele menționate în Anexa numărul I la prezentul regulament sau de la orice partener al Organizatorului, căruia UNIX Auto SRL i-a vândut direct Produsul.
   2. Să se înregistreze folosind datele sale personale gratuit pe site-ul www.unixauto.ro și să încarce pe acest site la secțiunea „Încărcare cod” codul de produs înscris pe eticheta Produsului achiziționat.
   3. Pe parcursul completării Aplicației Participantul acceptă regulamentul de participare la concurs și de gestionare a datelor cu caracter personal.
  2. După ce încarcă codul de produs înscris pe eticheta, Sistemul va anunța imediat Participantul, dacă a câștigat sau nu unul dintre premiile instant oferite zilnic. Dacă răspunsul este „câștigător”, Participantul se poate prezenta la cea mai apropiată filială a Organizatorului menționată în Anexa I pentru a ridica premiul instant câștigat.
  3. Codul încărcat și declarat câștigător, cu care Participantul a câștigat un premiu instant, nu va mai participa la tragerea la sorți a Marelui Premiu.
  4. Dacă după încărcarea codului răspunsul este „necâștigător”, codul respectiv va participa automat la tragerea la sorți a Marelui Premiu.
  5. Pe parcursul tragerii la sorți a Marelui Premiu va fi tras la sorți un singur Cod („Cod Câștigător”), care aparține deopotrivă atât Participantului câștigător cât și Service-ului Câștigător.
  6. Participantul Câștigător este cel care a încărcat Codul tras la sorți pentru Marele Premiu iar Service-ul Câștigător este acel Service sau Mecanic, care a achiziționat direct de la societatea UNIX Auto SRL Produsul care conține Codul Câștigător, și care a vândut direct produsul Participantului Câștigător.
  7. Atât Participantul Câștigător, cât și Service-ul Câștigător vor primi câte un premiu principal.
  8. Adunarea punctelor de fidelizare de către Service și mecanic autorizat
   Service-ul sau mecanicul autorizat (inclusiv revânzătorul), în perioada activă a Concursului, primesc puncte de fidelizare pentru fiecare produs A.Z. Meisterteile vândut proprietarilor de autovehicule și încărcat de aceștia pe pagina noastră. Fiecare cod de produs A.Z. Meisterteile încărcat pe pagina noastră de către proprietarii de autovehicule valorează un punct, indiferent dacă prin codul respectiv s-a câștigat sau nu s-a câștigat un premiu instant. Punctele de fidelizare adunate, după sfârșitul concursului nostru, pot fi schimbate în cadouri, scule sau echipamente pentru service-uri din „Catalogul cadourilor promoționale”. Punctele de fidelizare pot fi adunate în perioada activă a Concursului nostru. Punctele de fidelizare adunate pot fi schimbate în produse din “Catalogul cadourilor promoționale” în perioada 1 - 15 decembrie 2021. Punctele de fidelizare adunate și neutilizate după data de 15 decembrie 2021 își pierd valabilitatea.
 5. Durata Concursului
  1. Concursul începe în data de 1 septembrie 2021 orele 0 și 00 minute 01 secunde și se termină în data de 30 noiembrie 2021 ora 23 și 59 minute și 59 secunde. Codurile pot fi încărcate în aplicația www.unixauto.ro până în data de 30 noiembrie 2021 ora 23 și 59 minute și 59 secunde.
  2. Achizițiile produselor se vor efectua în perioada sus-menționată de la filialele Organizatorului, menționate în Anexa I, în timpul programului de funcționare, respectiv de la oricare dintre partenerii service ai Organizatorului, căruia UNIX Auto SRL i-a vândut direct Produsul. Despre programul de funcționare a filialelor UNIX Auto vă puteți informa de pe site-ul www.unixauto.ro
 6. Condițiile participării la concurs
  1. Un Participant are dreptul să încarce pe site Codul a mai multor Produse diferite. Codul unui Produs poate fi încărcat doar o singură dată, site-ul va refuza automat încărcările repetate, și le va considera invalide.
  2. La Concurs participă doar Participanții care s-au înregistrat corespunzător. Vor fi considerate invalide încărcările care nu corespund realității, sau sunt incorecte, incomplete – indiferent dacă erorile sunt intenționate sau accidentale, se datorează unor erori tehnice sau de altă natură. Înregistrările incorecte, incomplete sau eronate nu vor fi luate în considerare.
  3. Înregistrările care nu corespund vreuneia dintre condițiile stabilite în prezentul Regulament, vor fi excluse automat din Concurs, iar Înregistrările valide vor fi înregistrate în sistem.
  4. Nu pot participa la Concurs direct, în calitate de Participanți, Service-urile sau Mecanicii Auto respectiv angajații, funcționarii în rol de conducere și membrii familiilor acestora menționați la punctul 3.3.
   Service-ul sau Mecanicul Auto va putea câștiga doar în mod indirect, unul dintre cele 2 premii principale (Mercedes A 160), doar dacă va fi tras la sorți acel cod unic al Produsului A.Z. Meisterteile pe care el însuși l-a cumpărat direct de la Organizator și pe care l-a vândut direct Câștigătorului în perioada desfășurării Concursului.
  5. Participantul este obligat să păstreze intact și lizibil eticheta produsului pe care figurează codul de produs, până la preluarea Câștigului, pe care are obligația să o prezinte Organizatorului - la cererea acestuia. Dacă eticheta care conține codul de produs este ilizibilă sau s-a deteriorat de așa manieră încât orice informație necesară participării la Concurs devine ilizibilă, atunci Organizatorul are dreptul să excludă Participantul din Concurs. Codurile de produs false sau manipulate sunt considerate invalide și nu participă la Concurs. În cazul oricărui litigiu referitor la validarea codului de produs sau referitor la vreo problemă nereglementată în prezentul Regulament, Organizatorul își menține dreptul de a decide dacă respectivul cod de produs participă sau nu participă la Concurs. Organizatorul nu răspunde în cazul litigiilor privind dreptul de proprietate al codurilor de produs.
  6. Organizatorul și partenerii cu care colaborează pe parcursul Concursului vor manifesta cea mai mare grijă în ce privește funcționarea sistemului și evidența înregistrărilor sosite, însă nu răspund pentru nicio eroare tehnică, de comunicare a datelor, pierderea datelor, sau consecințele juridice, pierderile materiale și nemateriale care decurg din acestea. Odată cu expedierea Aplicației, Participantul ia cunoștință de faptul că conținutul, randamentul, viteza de comunicare a mesajelor, datelor și răspunsul este legat de tehnologia aferentă, și ar putea fi influențat nefavorabil de un aspect care nu ține de Organizator. Prin aceste erori se înțelege în primul rând, dar nu în exclusivitate, eroarea de rețea, randamentul serverelor calculatoarelor, încărcarea rețelei, problemele de rețea, menținerea rețelei în condiții sigure. Organizatorul exclude orice răspundere privind evenimentele menționate în acest punct.
  7. Organizatorul poate analiza Aplicațiile în vederea respectării condițiilor regulamentului, iar dacă aceste condiții sau Participantul înregistrat nu corespunde condițiilor dintr-un anumit motiv, atunci Organizatorul va putea exclude Participantul respectiv din Concurs. Vor fi excluși din Concurs – conform aprecierii Organizatorului – acei Participanți, care contrar spiritului Concursului se înregistrează în grup sub numele unei singure persoane fizice sau se înregistrează cu profilul unei persoane inexistente sau introduc coduri de produs false sau falsificate ca să-și mărească propriile șanse de câștig. Se consideră astfel de Participanți persoanele care se asociază sau își armonizează acțiunile în vederea câștigului, dacă se unesc sub un singur nume mai multe persoane, influențând astfel șansele de câștig. Participanții care au o atitudine incorectă, sunt obligați să ofere despăgubiri totale aduse Organizatorului și/sau partenerilor care colaborează în acest Concurs.
  8. Organizatorul și partenerii acestuia care colaborează în Concurs își mențin dreptul să șteargă fără nicio motivare înregistrările acelor Participanți, respectiv acele Aplicații care au fost introduse prin manipulare sau neautorizat, care au participat neregulamentar la Concurs sau prin abuz ori pentru există suspiciunea în acest sens, ori dacă Participanții au ajuns la acest Concurs printr-o intervenție sau tentativă neautorizată pe site-ul www.unixauto.ro.
  9. Organizatorul își menține dreptul să excludă oricare Participant, dacă se dovedește că acesta a avut o atitudine ilegală.
 7. Câștigurile și tragerea la sorți.
  1. Pe parcursul desfășurării Concursului, Participanții care se înregistrează valid pe site-ul www.unixauto.ro, vor putea câștiga următoarele premii:
   1. Premiul principal - prin tragere la sorți și care constă în 2 vehicule marca MECEDES A 160 cu următoarele caracteristici:
    • Culoare: roșu patagonian Designo cu luciu metalic
    • Tapițerie din stofă (Tandel) - Neagră
    • Volan cu funcții multiple
    • Cameră marșarier
    • Covorașe pentru picioare din velur
    • Suport dublu pentru pahare
    • Touchpad
    • 40.6 cm (16") jante din oțel cu capace de roți ornamentale Mercedes-Benz
    • Semnal care indică utilizarea centurilor de siguranță din spate
    • Deconectarea airbag-urilor automate
    • Protecția pietonilor
    • Ștergătoare cu senzor pentru ploi
    • Parasolare cu oglindă iluminată pentru machiaj (face parte din pachet)
    • Asistență activă de menținere a benzii de circulație
    • Asistență activă de frânare
    • Antena GPS
    • Airbag pentru genunchii șoferului
    • Sistem de solicitare a ajutorului Mercedes-Benz
    • Live Traffic Information – informații de circulație în timp util (face parte din pachet)
    • TEMPOMAT reglarea automată a vitezei
    • Sistemul de verificare a presiunii anvelopelor
    • Sistem multimedia MBUX – Cu funcții MBUX extinse
    • Tapițerie gri din stofă pentru partea de sus
    • Echipament automat THERMATIC de climă
    • Faruri halogen, cu lumină de zi LED-integrată, cu lampă spate parțial cu LED
   2. Premii care se pot câștiga zilnic (instant):
    Denumire Cantitate maximă de câștigat
    Ceas elegant 20
    Ceas elegant 20
    Ceas sport 100
    Ceas sport 100
    Ceas sport 100
    Umbrela compacta 100
    Curea din piele 100
    Curea din piele 100
    Parfum barbati 100
    Termos 100
    Organizator portbagaj "L" 100
    Organizator portbagaj "XL" 100
    Prosop strand 100
    Umbrelă 200
    Ulei motor MT-5 10W-40 200
    Odorizant auto 200
    Prosop 200
    Sapcă baseball 200
    Sapcă baseball 200
    Tava magnetica pentru scule 200
    Pernă de gât 300
    Încărcător auto 300
    Mască protectie 300
    Cească design 300
    Suport telefon 400
    Sapcă baseball 500
    Pernă centură de sigurantă 500
    Cească design 500
    Suport plăcute înmatriculare 500
    Suport telefon 1000
    Căciulă tricotată de iarnă 1000
    Breloc 1000
    Razuitor gheata 1000
    Razuitor gheata 2000
    Lichid de spălat parbriz 2500
    Lichid de spălat parbriz 2500
    Băutură energizantă 16560
    Ceas elegant
    Cantitate maximă de câștigat: 20
    Ceas elegant
    Cantitate maximă de câștigat: 20
    Ceas sport
    Cantitate maximă de câștigat: 100
    Ceas sport
    Cantitate maximă de câștigat: 100
    Ceas sport
    Cantitate maximă de câștigat: 100
    Umbrela compacta
    Cantitate maximă de câștigat: 100
    Curea din piele
    Cantitate maximă de câștigat: 100
    Curea din piele
    Cantitate maximă de câștigat: 100
    Parfum barbati
    Cantitate maximă de câștigat: 100
    Termos
    Cantitate maximă de câștigat: 100
    Organizator portbagaj "L"
    Cantitate maximă de câștigat: 100
    Organizator portbagaj "XL"
    Cantitate maximă de câștigat: 100
    Prosop strand
    Cantitate maximă de câștigat: 100
    Umbrelă
    Cantitate maximă de câștigat: 200
    Ulei motor MT-5 10W-40
    Cantitate maximă de câștigat: 200
    Odorizant auto
    Cantitate maximă de câștigat: 200
    Prosop
    Cantitate maximă de câștigat: 200
    Sapcă baseball
    Cantitate maximă de câștigat: 200
    Sapcă baseball
    Cantitate maximă de câștigat: 200
    Tava magnetica pentru scule
    Cantitate maximă de câștigat: 200
    Pernă de gât
    Cantitate maximă de câștigat: 300
    Încărcător auto
    Cantitate maximă de câștigat: 300
    Mască protectie
    Cantitate maximă de câștigat: 300
    Cească design
    Cantitate maximă de câștigat: 300
    Suport telefon
    Cantitate maximă de câștigat: 400
    Sapcă baseball
    Cantitate maximă de câștigat: 500
    Pernă centură de sigurantă
    Cantitate maximă de câștigat: 500
    Cească design
    Cantitate maximă de câștigat: 500
    Suport plăcute înmatriculare
    Cantitate maximă de câștigat: 500
    Suport telefon
    Cantitate maximă de câștigat: 1000
    Căciulă tricotată de iarnă
    Cantitate maximă de câștigat: 1000
    Breloc
    Cantitate maximă de câștigat: 1000
    Razuitor gheata
    Cantitate maximă de câștigat: 1000
    Razuitor gheata
    Cantitate maximă de câștigat: 2000
    Lichid de spălat parbriz
    Cantitate maximă de câștigat: 2500
    Lichid de spălat parbriz
    Cantitate maximă de câștigat: 2500
    Băutură energizantă
    Cantitate maximă de câștigat: 16560

    Valoarea totală brută estimată a premiilor acordate în cadrul prezentei Campanii este de 331.073 RON.

  2. Premiile câștigate (atât marele premiu, cât și premiile instant) nu pot fi cesionate, nu pot fi schimbate în bani și nu pot fi înlocuite.
  3. Organizatorul nu răspunde nici în fața Câștigătorului nici terțelor persoane pentru nicio condiție sau consecință în urma utilizării după predarea premiilor. Organizatorul se obligă să predea premiile din prezentul regulament, însă nu răspunde sub nicio formă de calitatea produselor, nu oferă nici despăgubiri, nici garanție. Câștigătorul își poate valida toate pretențiile de garanție sau de despăgubire față de fabricantul premiului, în acest sens Organizatorul se angajează să colaboreze cu câștigătorul premiului într-o manieră rezonabilă.
  4. Organizatorul informează Participanții că vor fi predate toate premiile instant stabilite la punctul 7.1. litera ii dacă vor exista suficiente aplicații câștigătoare pe parcursul Concursului. Dacă numărul aplicațiilor câștigătoare depășește însă numărul premiilor instant, Organizatorul nu va oferi alte premii suplimentare, însă toate celelalte aplicații valide vor participa la tragerea la sorți a marelui premiu.
  5. Organizatorul oferă prin tragere la sorți 2 autovehicule MERCEDES A 160 pentru încărcările valide, dar necâștigătoare de premii instant. Premiul câștigat nu poate fi cesionat, nu poate fi preschimbat în bani și nu poate fi schimbat sub nicio formă.
  6. Tragerea la sorți se face prin generatorul „True Random Number Generator”. Aplicațiile valide, dar necâștigătoare ale Participanților vor primi un număr, iar numărul curent al câștigătorului Marelui Premiu și al câștigătorilor de rezervă va fi extras pe site-ul www.random.org și va fi tras la sorți prin generatorul „True Random Number Generator”.
  7. Câștigătorul Marelui Premiu va fi anunțat în termen de 3 zile lucrătoare de la tragerea la sorți despre faptul că a câștigat Marele Premiu și despre condițiile detaliate de predare a premiului. Premiul câștigat se va preda doar personal, după ce câștigătorul și-a prezentat cartea de identitate și documentele prevăzute în Concurs, în locul stabilit de Organizator.
  8. Stabilirea orelor zilnice câștigătoare ale premiilor
   1. Intervalul de timp „câștigător” - fiecare aplicație, a cărei încărcare s-a finalizat (msec) în intervalul de timp „câștigător” are dreptul la premiul aferent câștigat.
   2. Intervalul de timp „necâștigător” - fiecare aplicație, a cărei încărcare s-a finalizat (msec) în intervalul de timp „necâștigător”, va fi introdusă automat în lista pentru Marele Premiu.
  9. Intervale de timp câștigătoare zilnice
   1. Orele de câștig se realizează conform intervalelor de timp de mai jos:
    Nr. crt. int. timp Denumirea premiului Început (msec) Încheiere (msec)
    1 Ceas sport 100 100
    2 necâștigător 101 101
    3 necâștigător 101 102
    4 Ceas sport 103 103
    5 necâștigător 104 104
    6 necâștigător 104 105
    7 Ceas sport 106 106
    8 necâștigător 107 107
    9 necâștigător 107 108
    10 Ceas elegant 109 109
    11 necâștigător 110 110
    12 necâștigător 110 111
    13 Ceas elegant 112 112
    14 necâștigător 113 113
    15 necâștigător 113 114
    16 Umbrelă 115 115
    17 necâștigător 116 116
    18 necâștigător 116 117
    19 Umbrela compacta 118 118
    20 necâștigător 119 124
    21 necâștigător 124 129
    22 Ulei motor MT-5 10W-40 130 130
    23 necâștigător 131 140
    24 necâștigător 140 149
    25 Curea din piele 150 150
    26 necâștigător 151 152
    27 necâștigător 152 154
    28 Curea din piele 155 155
    29 necâștigător 156 157
    30 necâștigător 157 159
    31 Parfum barbati 160 160
    32 necâștigător 161 165
    33 necâștigător 165 169
    34 Termos 170 170
    35 necâștigător 171 185
    36 necâștigător 185 200
    37 Odorizant auto 200 201
    38 necâștigător 202 205
    39 necâștigător 205 210
    40 Organizator portbagaj "L" 210 211
    41 necâștigător 212 213
    42 necâștigător 213 215
    43 Organizator portbagaj "XL" 215 216
    44 necâștigător 217 223
    45 necâștigător 223 230
    46 Prosop 230 231
    47 necâștigător 232 233
    48 necâștigător 233 234
    49 Prosop strand 235 235
    50 necâștigător 236 237
    51 necâștigător 237 241
    52 Pernă de gât 240 242
    53 necâștigător 243 246
    54 necâștigător 246 251
    55 Încărcător auto 250 252
    56 necâștigător 253 256
    57 necâștigător 256 261
    58 Mască protectie 260 262
    59 necâștigător 263 281
    60 necâștigător 281 302
    61 Sapcă baseball 300 303
    62 necâștigător 304 304
    63 necâștigător 304 306
    64 Sapcă baseball 306 307
    65 necâștigător 308 308
    66 necâștigător 308 310
    67 Sapcă baseball 310 311
    68 necâștigător 312 313
    69 necâștigător 313 317
    70 Pernă centură de sigurantă 315 318
    71 necâștigător 319 324
    72 necâștigător 324 332
    73 Cească design 330 333
    74 necâștigător 334 336
    75 necâștigător 336 341
    76 Cească design 340 342
    77 necâștigător 343 346
    78 necâștigător 346 352
    79 Suport plăcute înmatriculare 350 353
    80 necâștigător 354 376
    81 necâștigător 376 408
    82 Suport telefon 400 409
    83 necâștigător 410 414
    84 necâștigător 414 423
    85 Suport telefon 420 424
    86 necâștigător 425 462
    87 necâștigător 462 508
    88 Căciulă tricotată de iarnă 500 509
    89 necâștigător 510 514
    90 necâștigător 514 528
    91 Breloc 520 529
    92 necâștigător 530 539
    93 necâștigător 539 550
    94 Tava magnetica pentru scule 550 551
    95 necâștigător 552 575
    96 necâștigător 575 613
    97 Razuitor gheata 600 614
    98 necâștigător 615 617
    99 necâștigător 617 626
    100 Razuitor gheata 620 627
    101 necâștigător 628 663
    102 necâștigător 663 718
    103 Lichid de spălat parbriz 700 719
    104 necâștigător 720 734
    105 necâștigător 734 768
    106 Lichid de spălat parbriz 750 769
    107 necâștigător 770 784
    108 necâștigător 784 898
    109 Băutură energizantă 800 899
    110 necâștigător 900 950
    111 necâștigător 950 1000
    Ceas sport
    Început (msec) 100
    Încheiere (msec) 100
    necâștigător
    Început (msec) 101
    Încheiere (msec) 101
    necâștigător
    Început (msec) 101
    Încheiere (msec) 102
    Ceas sport
    Început (msec) 103
    Încheiere (msec) 103
    necâștigător
    Început (msec) 104
    Încheiere (msec) 104
    necâștigător
    Început (msec) 104
    Încheiere (msec) 105
    Ceas sport
    Început (msec) 106
    Încheiere (msec) 106
    necâștigător
    Început (msec) 107
    Încheiere (msec) 107
    necâștigător
    Început (msec) 107
    Încheiere (msec) 108
    Ceas elegant
    Început (msec) 109
    Încheiere (msec) 109
    necâștigător
    Început (msec) 110
    Încheiere (msec) 110
    necâștigător
    Început (msec) 110
    Încheiere (msec) 111
    Ceas elegant
    Început (msec) 112
    Încheiere (msec) 112
    necâștigător
    Început (msec) 113
    Încheiere (msec) 113
    necâștigător
    Început (msec) 113
    Încheiere (msec) 114
    Umbrelă
    Început (msec) 115
    Încheiere (msec) 115
    necâștigător
    Început (msec) 116
    Încheiere (msec) 116
    necâștigător
    Început (msec) 116
    Încheiere (msec) 117
    Umbrela compacta
    Început (msec) 118
    Încheiere (msec) 118
    necâștigător
    Început (msec) 119
    Încheiere (msec) 124
    necâștigător
    Început (msec) 124
    Încheiere (msec) 129
    Ulei motor MT-5 10W-40
    Început (msec) 130
    Încheiere (msec) 130
    necâștigător
    Început (msec) 131
    Încheiere (msec) 140
    necâștigător
    Început (msec) 140
    Încheiere (msec) 149
    Curea din piele
    Început (msec) 150
    Încheiere (msec) 150
    necâștigător
    Început (msec) 151
    Încheiere (msec) 152
    necâștigător
    Început (msec) 152
    Încheiere (msec) 154
    Curea din piele
    Început (msec) 155
    Încheiere (msec) 155
    necâștigător
    Început (msec) 156
    Încheiere (msec) 157
    necâștigător
    Început (msec) 157
    Încheiere (msec) 159
    Parfum barbati
    Început (msec) 160
    Încheiere (msec) 160
    necâștigător
    Început (msec) 161
    Încheiere (msec) 165
    necâștigător
    Început (msec) 165
    Încheiere (msec) 169
    Termos
    Început (msec) 170
    Încheiere (msec) 170
    necâștigător
    Început (msec) 171
    Încheiere (msec) 185
    necâștigător
    Început (msec) 185
    Încheiere (msec) 200
    Odorizant auto
    Început (msec) 200
    Încheiere (msec) 201
    necâștigător
    Început (msec) 202
    Încheiere (msec) 205
    necâștigător
    Început (msec) 205
    Încheiere (msec) 210
    Organizator portbagaj "L"
    Început (msec) 210
    Încheiere (msec) 211
    necâștigător
    Început (msec) 212
    Încheiere (msec) 213
    necâștigător
    Început (msec) 213
    Încheiere (msec) 215
    Organizator portbagaj "XL"
    Început (msec) 215
    Încheiere (msec) 216
    necâștigător
    Început (msec) 217
    Încheiere (msec) 223
    necâștigător
    Început (msec) 223
    Încheiere (msec) 230
    Prosop
    Început (msec) 230
    Încheiere (msec) 231
    necâștigător
    Început (msec) 232
    Încheiere (msec) 233
    necâștigător
    Început (msec) 233
    Încheiere (msec) 234
    Prosop strand
    Început (msec) 235
    Încheiere (msec) 235
    necâștigător
    Început (msec) 236
    Încheiere (msec) 237
    necâștigător
    Început (msec) 237
    Încheiere (msec) 241
    Pernă de gât
    Început (msec) 240
    Încheiere (msec) 242
    necâștigător
    Început (msec) 243
    Încheiere (msec) 246
    necâștigător
    Început (msec) 246
    Încheiere (msec) 251
    Încărcător auto
    Început (msec) 250
    Încheiere (msec) 252
    necâștigător
    Început (msec) 253
    Încheiere (msec) 256
    necâștigător
    Început (msec) 256
    Încheiere (msec) 261
    Mască protectie
    Început (msec) 260
    Încheiere (msec) 262
    necâștigător
    Început (msec) 263
    Încheiere (msec) 281
    necâștigător
    Început (msec) 281
    Încheiere (msec) 302
    Sapcă baseball
    Început (msec) 300
    Încheiere (msec) 303
    necâștigător
    Început (msec) 304
    Încheiere (msec) 304
    necâștigător
    Început (msec) 304
    Încheiere (msec) 306
    Sapcă baseball
    Început (msec) 306
    Încheiere (msec) 307
    necâștigător
    Început (msec) 308
    Încheiere (msec) 308
    necâștigător
    Început (msec) 308
    Încheiere (msec) 310
    Sapcă baseball
    Început (msec) 310
    Încheiere (msec) 311
    necâștigător
    Început (msec) 312
    Încheiere (msec) 313
    necâștigător
    Început (msec) 313
    Încheiere (msec) 317
    Pernă centură de sigurantă
    Început (msec) 315
    Încheiere (msec) 318
    necâștigător
    Început (msec) 319
    Încheiere (msec) 324
    necâștigător
    Început (msec) 324
    Încheiere (msec) 332
    Cească design
    Început (msec) 330
    Încheiere (msec) 333
    necâștigător
    Început (msec) 334
    Încheiere (msec) 336
    necâștigător
    Început (msec) 336
    Încheiere (msec) 341
    Cească design
    Început (msec) 340
    Încheiere (msec) 342
    necâștigător
    Început (msec) 343
    Încheiere (msec) 346
    necâștigător
    Început (msec) 346
    Încheiere (msec) 352
    Suport plăcute înmatriculare
    Început (msec) 350
    Încheiere (msec) 353
    necâștigător
    Început (msec) 354
    Încheiere (msec) 376
    necâștigător
    Început (msec) 376
    Încheiere (msec) 408
    Suport telefon
    Început (msec) 400
    Încheiere (msec) 409
    necâștigător
    Început (msec) 410
    Încheiere (msec) 414
    necâștigător
    Început (msec) 414
    Încheiere (msec) 423
    Suport telefon
    Început (msec) 420
    Încheiere (msec) 424
    necâștigător
    Început (msec) 425
    Încheiere (msec) 462
    necâștigător
    Început (msec) 462
    Încheiere (msec) 508
    Căciulă tricotată de iarnă
    Început (msec) 500
    Încheiere (msec) 509
    necâștigător
    Început (msec) 510
    Încheiere (msec) 514
    necâștigător
    Început (msec) 514
    Încheiere (msec) 528
    Breloc
    Început (msec) 520
    Încheiere (msec) 529
    necâștigător
    Început (msec) 530
    Încheiere (msec) 539
    necâștigător
    Început (msec) 539
    Încheiere (msec) 550
    Tava magnetica pentru scule
    Început (msec) 550
    Încheiere (msec) 551
    necâștigător
    Început (msec) 552
    Încheiere (msec) 575
    necâștigător
    Început (msec) 575
    Încheiere (msec) 613
    Razuitor gheata
    Început (msec) 600
    Încheiere (msec) 614
    necâștigător
    Început (msec) 615
    Încheiere (msec) 617
    necâștigător
    Început (msec) 617
    Încheiere (msec) 626
    Razuitor gheata
    Început (msec) 620
    Încheiere (msec) 627
    necâștigător
    Început (msec) 628
    Încheiere (msec) 663
    necâștigător
    Început (msec) 663
    Încheiere (msec) 718
    Lichid de spălat parbriz
    Început (msec) 700
    Încheiere (msec) 719
    necâștigător
    Început (msec) 720
    Încheiere (msec) 734
    necâștigător
    Început (msec) 734
    Încheiere (msec) 768
    Lichid de spălat parbriz
    Început (msec) 750
    Încheiere (msec) 769
    necâștigător
    Început (msec) 770
    Încheiere (msec) 784
    necâștigător
    Început (msec) 784
    Încheiere (msec) 898
    Băutură energizantă
    Început (msec) 800
    Încheiere (msec) 899
    necâștigător
    Început (msec) 900
    Încheiere (msec) 950
    necâștigător
    Început (msec) 950
    Încheiere (msec) 1000
  10. Tragerea la sorți a Marelui Premiu
   1. Marele Premiu va fi tras la sorți la data de 3 decembrie 2021, ora 09.00 (ora Ungariei), în prezența unui notar public din Ungaria. La tragerea la sorți a marelui premiu se va trage la sorți 4 coduri (din care 3 Coduri de rezervă). Tragerea la sorți va fi documentată printr-un proces-verbal autentificat de notarul public din Ungaria și tradus în limba română de un traducător autorizat.
   2. Câștigătorii de rezervă ai Marelui Premiu (în ordinea extragerii lor) vor intra în locul câștigătorului anterior doar dacă nu se poate lua legătura cu câștigătorul marelui premiu în termen de 3 zile lucrătoare de la tragerea la sorți în vederea predării câștigului.
   3. Dacă nu se poate lua legătura cu Participantul Câștigător, în locul acestuia intră Câștigătorul de rezervă, însă Service-ul sau Mecanicul Câștigător rămâne același, și anume cel care a cumpărat produsul cu codul câștigător de la Organizator și care a vândut produsul Participantului Câștigător original (dacă există).
   4. Dacă Participantul Câștigător nu a cumpărat Produsul aferent Codului Câștigător de la un Service sau mecanic auto, atunci va deveni Service-ul sau mecanicul Câștigător acela care aparține de următorul Câștigător de Rezervă, care a cumpărat Produsul aferent Participantului Câștigător de Rezervă de la un Service sau mecanic auto, însă persoana Participantului Câștigător nu va fi afectată.
 8. Predarea câștigurilor
  1. Organizatorul va lua legătura cu câștigătorul Marelui Premiu în termen de 3 zile lucrătoare de la tragerea de sorți, prin telefon sau e-mail, pentru a stabili detaliile privind predarea câștigului. Organizatorul va scrie pe adresa de e-mail și/sau va trimite SMS pe numărul furnizat de câștigător pe parcursul înregistrării.
  2. Premiile zilnice prevăzute la punctul 7.1. litera ii pot fi ridicate zilnic după confirmarea câștigătorului, la filiala UNIX menționată în Anexa I care se situează cel mai aproape de domiciliul câștigătorului. La evenimentul de predare-preluare câștigătorul are obligația să se prezinte cu documente certificatoare. Dacă câștigătorul nu respectă această obligație de colaborare, atunci premiul câștigat nu poate fi predat, dar acest aspect nu i se impută Organizatorului. Premiile câștigate pot fi preluate de către câștigător doar pe parcursul Concursului, sau în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la încetarea concursului. Dacă câștigătorul nu va prelua premiile câștigate în intervalul de timp sus-menționat, el nu poate avea nicio pretenție ulterioară.
  3. Organizatorul își menține dreptul să predea marele premiu menționat la punctul 7.1. litera i, adică vehiculul Mercedes A 160, personal, în locul stabilit de Organizator, care va fi în Ungaria. Dacă câștigătorul nu se prezintă la predare, el nu va mai putea avea nicio pretenție. Odată cu preluarea vehiculului câștigat, câștigătorul își exprimă acordul ca organizatorul să utilizeze gratuit, fără nicio limitare, în scopul promovării, fotografiile, înregistrările video, materialele de presă și media efectuate în cursul evenimentului de predare a premiului.
  4. Prin preluarea vehiculului câștigat, câștigătorul se obligă să nu îndepărteze decorațiile de pe vehicul timp de trei ani de la predare, și nu va valorifica vehiculul în termen de trei ani de la predare. Se angajează că va prezenta vehiculul odată la șase luni la una dintre filialele UNIX menționate în Anexa I, certificând că decorațiunea A.Z. Meisterteile este intactă. Dacă câștigătorul încalcă cele menționate în prezentul paragraf, atunci el va fi obligat să achite Organizatorului o penalitate în valoare de 7.000 Ron.
  5. Dacă Câștigătorul este o persoană a cărei capacitate de exercițiu este limitată, atunci actele administrative ale preluării premiului câștigat se va realiza doar în prezenta reprezentantului legal sau a tutorelui.
  6. Organizatorul va publica numele și localitatea câștigătorului Marelui Premiu pe site-ul www.unixauto.ro și pe materialele de marketing. Cu ocazia publicării câștigătorului, se va publica doar localitatea unde acesta își are domiciliul, iar prin înregistrare, toți Participanții își exprimă acordul expres în acest sens.
 9. Impozitare
  1. Organizatorul va achita impozitul aferent obiectului câștigat. În afară de predarea premiilor Organizatorul nu are nicio altă obligație. Organizatorul va suporta cheltuielile de transcriere și de punere în circulație a vehiculului menționat la punctul 7.1. litera i ca și marele premiu, adică vehiculul MERCEDES A 160.
 10. Informații privind concursul

  Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Informațiile detaliate ale Concursului se găsesc pe site-ul www.unixauto.ro. Informații cu caracter general puteți obține prin materialele publicitare din filialele participante, respectiv anunțuri media.
  Participanții pot obține informații detaliate referitoare la Concurs și Câștiguri, inclusiv regulamentul detaliat al Concursului de pe adresa de e-mail cs@unixauto.com.

 11. Protecția datelor cu caracter personal
  1. Participanții iau la cunoștință și își exprimă acordul expres necondiționat și gratis, pentru ca Organizatorul să publice numele și domiciliul (doar localitatea) câștigătorului.
  2. Prin participarea la prezentul Concurs, Participanții acceptă conținutul întregului Regulament al Concursului.
  3. Organizatorul se consideră atât gestionar, cât și utilizator și prelucrător de date personale.
  4. Participantul își exprimă acordul ca datele sale personale furnizate cu ocazia Concursului să fie introduse în baza de date a Organizatorului, care le va utiliza pe parcursul desfășurării – și în timpul – Concursului. Organizatorul, în calitate de gestionar al datelor, va gestiona datele personale conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
  5. Participantul care nu dorește gestionarea datelor sale conform celor sus-menționate, poate solicita oricând, fără motivare, în scris să fie șters din evidența Organizatorului trimițând în acest sens un e-mail pe adresa cs@unixauto.com. Datele personale ale Participantului vor fi șterse din evidență în termen de 5 zile lucrătoare de la recepția cererii. Participanții pot solicita corectarea datelor trimițând un e-mail la adresa cs@unixauto.com. Participanții iau la cunoștință că vor fi excluși din Concurs, dacă vor solicita ștergerea datelor necesare desfășurării Concursului înaintea predării câștigului (exceptând cazul în care Participantul își retrage acordul privind gestionarea datelor în scopuri de marketing direct). Participantul ia la cunoștință ca chiar dacă pe parcursul Concursului își retrage acordul privind gestionarea datelor sale în scopuri de marketing direct, Organizatorul va gestiona în continuare datele sale personale în scopul organizării și desfășurării Concursului.
  6. Gestionarul datelor: S.C. UNIX Auto S.R.L. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 118, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/1398/1999, având Cod Unic de Înregistrare RO 10542416. Număr de evidență privind gestionarea datelor: 1157404.
  7. Organizatorul, respectiv celelalte societăți care participă la organizarea Concursului, nu răspund pentru pierderea datelor, în mod special pentru pierderea datelor în timpul migrării datelor sau pierderii datorate unor probleme tehnice.
 12. DISPOZIȚII MIXTE
  1. Organizatorul nu răspunde pentru deficiențele și erorilor Aplicațiilor (de ex. scrierea eronată a numelui, menționarea unei informații eronate sau nereale etc.).
  2. Organizatorul nu răspunde pentru calitatea obiectelor câștigate, situație în care câștigătorul se poate adresa fabricantului sau distribuitorului produsului respectiv.
  3. Organizatorul nu răspunde pentru eventualele atacuri SQL asupra site-ului www.unixauto.ro sau asupra server-elor prin care acest site funcționează. Dacă în urma vreunui atac pe adresa site-ului sau serverului, Participanții primesc mesaje eronate privind statutul lor de Participant câștigător/necâștigător, atunci nici Organizatorul, nici mandatarul acestuia nu poate fi tras la răspundere.
  4. Dacă Organizatorul observă că vreun Participant manifestă vreo manipulare (pe calculator) care va genera profiluri în masă, respectiv manifestă o atitudine incompatibilă cu spiritul Concursului, sau există o suspiciune întemeiată că a comis aceste acte, atunci Participantul va fi exclus imediat din Concurs.
  5. Orice intervenție sau tentativă de înregistrare a Participanților sau de încărcare a Aplicației prin altă metodă decât prin pagina web, sau orice atitudine ilegală, va avea drept rezultat excluderea imediată a Participantului respectiv.
  6. Participantul ia la cunoștință că va fi exclus din Concurs, dacă va solicita ștergerea datelor necesare desfășurării Concursului înaintea predării câștigurilor. Dacă pe parcursul Concursului nu vor fi înregistrate minim 30 000 de aplicații, atunci Organizatorul își menține dreptul să nu predea cele 30 000 de premii instant anunțate inițial.
  7. Organizatorul va publica numele câștigătorului Marelui Premiu pe site-ul www.unixauto.ro în termen de 3 zile lucrătoare din ziua tragerii la sorți. Se va publica doar numele și domiciliul (localitatea) câștigătorului.
  8. Dacă pe parcursul înregistrării datelor sau Aplicației, Participantul întrerupe înregistrarea, părăsește pagina web sau contactul cu site-ul se întrerupe (din orice motiv), atunci nici Organizatorul, nici desfășurătorii nu răspund pentru pierderea datelor.
  9. Organizatorul nu va răspunde dacă site-ul se defectează dintr-un motiv neimputabil, iar site-ul va fi nefuncțional integral sau parțial. Într-o asemenea situație Organizatorul va face tot posibilul pentru depistarea și remedierea deficienței.
  10. Organizatorul are dreptul să înceteze Concursul la apariția unui caz de forța majoră.
  11. Organizatorul nu garantează că Produsele care participă la Concurs vor fi disponibile în toate filiale pe toată perioada Concursului.
  12. Prezentului Regulament i se aplică legislația din România, iar litigiile referitoare la participarea la Concurs intră în exclusivitate în competența instanțelor din România.

  Cluj-Napoca, 30 august 2021
  UNIX Auto SRL – Organizator concurs

Anexa I. – Lista filialelor participante la Concurs

Lista actuală a filialelor se găsește pe site-ul www.unixauto.ro/filiale

Denumire locație Adresa
Unix Alba Iulia 510193 Alba Iulia, Str. Alexandru I. Cuza,Nr. 24C
Unix Arad 310318 Arad, Calea Radnei,nr 288A,jud Arad
Unix Bacau 600168 Bacău, Str. Milcov nr. 3-5
Unix Baia Mare 430264 Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2
Unix Barlad 731149 Bârlad, Str. Nicolae Balcescu nr. 1-3
Unix Beius 415200 Beius, Lucian Blaga nr.4
Unix Bistrita 420006 Bistriţa, Str.Libertatii,nr41-43
Unix Botosani 710002 Botosani, Calea Nationala nr. 21
Unix Braila 810521 Brăila, Str. Stefan cel Mare nr. 218
Unix Braşov 500010 Brasov, Str. Nicolae Titulescu nr. 2
Unix Brasov II 500222 Brasov 2, Str. Harmanului nr. 49 Z
Unix Bucuresti 050156 Bucuresti, Sos. Viilor nr. 14 Sector 5
Unix Bucuresti Crângasi 060339 Bucuresti Crangasi, Str. Mehadiei nr. 41
Unix Bucuresti I 012381 Bucuresti 1., Sos. Chitilei nr. 12 Sector 1
Unix Bucuresti II 022523 Bucuresti 2., Sos. Andronache nr. 157 Sect 2
Unix Bucuresti III 031083 Bucuresti 3., Sos. Dudesti Pantelimon ,101
Unix Bucuresti IV 041719 Bucuresti 4., Str. Aurel Persu nr. 2-10 Sec4
Unix Bucuresti VI 061971 Bucuresti 6., Valea Oltului, nr. 199-201
Unix Buzau 120226 Buzău, Spatarului, nr. 26 Jud. Buzau
Unix Câmpulung 115100 Câmpulung, Pictor Grigorescu, nr. 1
Unix Caracal 235200 Caracal, Vornicu Ureche, nr. 2
Unix Cluj-Napoca 400632 Cluj Napoca, Str. Fabricii nr. 118,jud Cluj
Unix Cluj-Napoca II 407280 Floresti, Str.Avram Iancu, nr.419
Unix Constanta 900301 Constanţa, Str. Dreptatii nr. 24
Unix Craiova 200501 Craiova, Str. Calea Severinului, nr.39
Unix Curtea de Arges 115300 Curtea de Arges, 1 Mai, nr. 5
Unix Dej 405200 Dej, Str. 1 Mai, nr. 97 A
Unix Deva 330158 Deva, Str. Dorobantilor nr. 34
Unix Dorohoi 715200 Dorohoi, Salciilor ; nr. 40
Unix Drobeta-Turnu Severin 220139 Drobeta-Turnu Severin, Str. Traian nr. 159A
Unix Fagaras 505200 Făgăras, Str.Uniunii nr. 7
Unix Galati 800396 Galaţi, Str. Brailei nr. 272
Unix Iaşi 700382 Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 78
Unix Lugoj 305500 Lugoj, Str. Timisorii nr.113
Unix Mangalia 905500 Mangalia, Str. M.I. Dobrogeanu Nr. 20B
Unix Marghita 415300 Marghita, Str. Pop Mircea nr. 17
Unix Medias 551010 Medias, Str.Garii, nr.2
Unix Onesti 601115 Onesti, Str. Redului, Nr.8
Unix Oradea 410266 Oradea, Str. Barcaului nr. 33
Unix Oradea II. 410060 Oradea 2, Cl. Clujului 144-148
Unix Petrosani 332071 Petrosani, Str. Livezeni Nr. 7
Unix Piatra Neamţ 617185 Piatra Neamţ, Dumbravei ; nr.12
Unix Piteşti 117045 Pitesti, Str. Mierlusesti,(com Bascov)
Unix Ploiesti 100070 Ploiesti, Sat Blejoi nr.941A Judet PH
Unix Radauti 725400 Rădăuţi, Calea Cernauti Nr. 42 B
Unix Râmnicu Vâlcea 240300 Râmnicu Vâlcea, Strada Horia, nr. 1-3
Unix Resita 320210 Resiţa, Str. Fagarasului 18 C
Unix Roman 611052 Roman, Str. Nicolae Balcescu , nr. 28
Unix Satu Mare 440101 Satu Mare, Str. Botizului nr. 24
Unix Sibiu 550024 Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42
Unix Sighetu Marmatiei 435500 Sighetu Marmaţiei, Str. Avram Iancu nr.233A
Unix Sighisoara 545400 Sighisoara, Str. Mihai Viteazul NR. 2A
Unix Slatina 230048 Slatina, Str. Piteşti F.N.
Unix Slobozia 920095 Slobozia, Sos.Brailei,nr.1,Jud. Ialomita
Unix Suceava 727525 Suceava, Scheia, Str. Humorului nr. 39
Unix Târgovişte 130083 Târgoviste, Str. Tudor Vladimirescu nr. 65
Unix Târgu Jiu 210177 Târgu Jiu, Str. Gen. Titus I. Gârbea nr.3
Unix Târgu Mures 540210 Târgu Mures, Str. Gheorghe Doja nr.197
Unix Timisoara 300642 Timisoara, Str. Miresei nr. 1
Unix Turda 401096 Turda, Str. Avram Iancu nr. 1-3
Unix Zalau 450090 Zalău, Bd. Mihai Viteazul nr. 58/C
Unix Alba Iulia
510193 Alba Iulia, Str. Alexandru I. Cuza,Nr. 24C
Unix Arad
310318 Arad, Calea Radnei,nr 288A,jud Arad
Unix Bacau
600168 Bacău, Str. Milcov nr. 3-5
Unix Baia Mare
430264 Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2
Unix Barlad
731149 Bârlad, Str. Nicolae Balcescu nr. 1-3
Unix Beius
415200 Beius, Lucian Blaga nr.4
Unix Bistrita
420006 Bistriţa, Str.Libertatii,nr41-43
Unix Botosani
710002 Botosani, Calea Nationala nr. 21
Unix Braila
810521 Brăila, Str. Stefan cel Mare nr. 218
Unix Braşov
500010 Brasov, Str. Nicolae Titulescu nr. 2
Unix Brasov II
500222 Brasov 2, Str. Harmanului nr. 49 Z
Unix Bucuresti
050156 Bucuresti, Sos. Viilor nr. 14 Sector 5
Unix Bucuresti Crângasi
060339 Bucuresti Crangasi, Str. Mehadiei nr. 41
Unix Bucuresti I
012381 Bucuresti 1., Sos. Chitilei nr. 12 Sector 1
Unix Bucuresti II
022523 Bucuresti 2., Sos. Andronache nr. 157 Sect 2
Unix Bucuresti III
031083 Bucuresti 3., Sos. Dudesti Pantelimon ,101
Unix Bucuresti IV
041719 Bucuresti 4., Str. Aurel Persu nr. 2-10 Sec4
Unix Bucuresti VI
061971 Bucuresti 6., Valea Oltului, nr. 199-201
Unix Buzau
120226 Buzău, Spatarului, nr. 26 Jud. Buzau
Unix Câmpulung
115100 Câmpulung, Pictor Grigorescu, nr. 1
Unix Caracal
235200 Caracal, Vornicu Ureche, nr. 2
Unix Cluj-Napoca
400632 Cluj Napoca, Str. Fabricii nr. 118,jud Cluj
Unix Cluj-Napoca II
407280 Floresti, Str.Avram Iancu, nr.419
Unix Constanta
900301 Constanţa, Str. Dreptatii nr. 24
Unix Craiova
200501 Craiova, Str. Calea Severinului, nr.39
Unix Curtea de Arges
115300 Curtea de Arges, 1 Mai, nr. 5
Unix Dej
405200 Dej, Str. 1 Mai, nr. 97 A
Unix Deva
330158 Deva, Str. Dorobantilor nr. 34
Unix Dorohoi
715200 Dorohoi, Salciilor ; nr. 40
Unix Drobeta-Turnu Severin
220139 Drobeta-Turnu Severin, Str. Traian nr. 159A
Unix Fagaras
505200 Făgăras, Str.Uniunii nr. 7
Unix Galati
800396 Galaţi, Str. Brailei nr. 272
Unix Iaşi
700382 Iasi, Str. Aurel Vlaicu nr. 78
Unix Lugoj
305500 Lugoj, Str. Timisorii nr.113
Unix Mangalia
905500 Mangalia, Str. M.I. Dobrogeanu Nr. 20B
Unix Marghita
415300 Marghita, Str. Pop Mircea nr. 17
Unix Medias
551010 Medias, Str.Garii, nr.2
Unix Onesti
601115 Onesti, Str. Redului, Nr.8
Unix Oradea
410266 Oradea, Str. Barcaului nr. 33
Unix Oradea II.
410060 Oradea 2, Cl. Clujului 144-148
Unix Petrosani
332071 Petrosani, Str. Livezeni Nr. 7
Unix Piatra Neamţ
617185 Piatra Neamţ, Dumbravei ; nr.12
Unix Piteşti
117045 Pitesti, Str. Mierlusesti,(com Bascov)
Unix Ploiesti
100070 Ploiesti, Sat Blejoi nr.941A Judet PH
Unix Radauti
725400 Rădăuţi, Calea Cernauti Nr. 42 B
Unix Râmnicu Vâlcea
240300 Râmnicu Vâlcea, Strada Horia, nr. 1-3
Unix Resita
320210 Resiţa, Str. Fagarasului 18 C
Unix Roman
611052 Roman, Str. Nicolae Balcescu , nr. 28
Unix Satu Mare
440101 Satu Mare, Str. Botizului nr. 24
Unix Sibiu
550024 Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42
Unix Sighetu Marmatiei
435500 Sighetu Marmaţiei, Str. Avram Iancu nr.233A
Unix Sighisoara
545400 Sighisoara, Str. Mihai Viteazul NR. 2A
Unix Slatina
230048 Slatina, Str. Piteşti F.N.
Unix Slobozia
920095 Slobozia, Sos.Brailei,nr.1,Jud. Ialomita
Unix Suceava
727525 Suceava, Scheia, Str. Humorului nr. 39
Unix Târgovişte
130083 Târgoviste, Str. Tudor Vladimirescu nr. 65
Unix Târgu Jiu
210177 Târgu Jiu, Str. Gen. Titus I. Gârbea nr.3
Unix Târgu Mures
540210 Târgu Mures, Str. Gheorghe Doja nr.197
Unix Timisoara
300642 Timisoara, Str. Miresei nr. 1
Unix Turda
401096 Turda, Str. Avram Iancu nr. 1-3
Unix Zalau
450090 Zalău, Bd. Mihai Viteazul nr. 58/C

Anexa II. – Lista societăților excluse din Concurs

Organizator:

UNIX Auto SRL

Director executiv

Csonka Andrei-Attila

Comenzi rapide

General
Navigare
/
/
/
Revenire
Esc
Inchidere ferestre
Esc
Cautari rapide
Ctrl
F
/
F2
Cautare Autoturisme
Alt
A
Cautare Camioane
Alt
T
Cautare Motociclete
Alt
M
Produse indiferente de tip
F10
Parcare
Alt
P
Precedente
Alt
E
Cos cumparaturi
Alt
C
/
Alt
F5
Webshop pagina principala
Ctrl
Acasa
Navigare meniu Webshop
Ctrl
Navigare antet
Ctrl
Cautare serie sasiu [VIN]
Alt
V
Oferta piese originale
Alt
G
Comenzi rapide
F1
Buton Hint
Alt
F1
Cautare autovehicul
Selectare autovehicul
Categorii
Lista de produse
Cos cumparaturi
Cautare serie sasiu [VIN]
Solicitare oferta piese originale
Selectare
Enter
Enter
/
Cautare
Tastare
Selectare
Space
Deschidere grupa
Enter
Enter
/
Space
/
Alti producatori
Alt
S
Alte modele
Alt
S
Selectare
Enter
Enter
/
Cautare
Tastare
Date detaliate
F8
Introducere in Parcare
F2
Schimbare modalitate de vizualizare
Alt
N
Ordoneaza dupa
Alt
R
Introducere in Parcare
Alt
F2
Selectare
Enter
Enter
Cautare
Tastare
Selectare
Space
Ascunderea categoriilor independente de tip
Alt
F10
Selectare si continuare
Enter
Schimbare intre grupuri
/
Adaugati in cos
Enter
Enter
Cautare
Tastare
Caracteristici
F8
Fisa tehnica produs
F7
Produse conexe
Alt
K
Introducere in favorite
Alt
F2
Schimbare modalitate de vizualizare
Alt
N
Ordoneaza dupa
Alt
R
Mai multe detalii
Alt
+
Mai putine detalii
Alt
-
Selectare filtru
Space
Marire cantitate
+
Micsorare cantitate
-
Observatii
Tastare
Selectare Card Flota
Alt
F
Iesiti din campul de introducere
Esc
Pornire functie
Alt
V
Selectare
Enter
Enter
Date autovehicul
F8
Filtrare
1-9
Traducere
Alt
F
Cautare
Tastare
Pornire functie
Alt
F11
Selectare
Enter
Enter
Oferta noua
Insert
Atasament date antet
F3
Date antet
F4
Copiere oferta de pret
Ctrl
Insert
Observatii date antet
Alt
F2
Modificare perioada
Alt
F10
Printare oferta
Ctrl
P
Salvare in fereastra de solicitare oferta de pret
Ctrl
Enter
Enter
Pagina pozitii modificare cantitate
+
-
Pagina pozitii observatii
Alt
F2
Pagina pozitii comanda
Alt
R
Pagina pozitii atasament
F3
Pagina pozitii discount
Ctrl
K
Inchidere
A.Z. Meisterteile A.Z. Meisterteile
2x
Mercedes
Clasa A
Concurs CÂȘTIGAȚI-LE ÎMPREUNĂ!